Prideparader og FRI er det samme

– Pride var jo i utgangspunktet eit opprør mot politifolk som gjekk inn i Stonewall og trakasserte skeive. Det var sånn det starta. Det seier leiar Karoline Skarstein i foreininga FRI Rogaland. 20. april vedtok styret i organisasjonen lokalt samrøystes å markera misnøye med politiet. Difor er politiet uønskde i årets Prideparade. Karoline Skarstein seier […]

Svenska evangeliska alliansen med hjelp til foreldre i deres møte med radikal kjønnsteori

Pride parade

Prideparader, LHBTI-dager og feiring av regnbueflagget har blitt stadig vanligere på skoler, barnehager og barneidrett, både i Sverige og i Norge. I Sverige har derfor den Svenska evangeliska alliansen, laget materiale som kan være en ressurs for kristne foreldre som ønsker argumenter når de møter disse fenomenene. Det er Ingrid Bystrøm i avisen Världen i […]