Prideparader og FRI er det samme

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

– Pride var jo i utgangspunktet eit opprør mot politifolk som gjekk inn i Stonewall og trakasserte skeive. Det var sånn det starta.

Det seier leiar Karoline Skarstein i foreininga FRI Rogaland. 20. april vedtok styret i organisasjonen lokalt samrøystes å markera misnøye med politiet.

Difor er politiet uønskde i årets Prideparade.

Karoline Skarstein seier vidare til Stavanger Aftenblad:

Paraden er til for å vera inkluderande, men slik tilliten til dei er nå blir det litt rart å ha dei der med uniforma på.

Ei av hovudårsakene til at styret har gått god for eit slikt vedtak er fordi dei saknar at politiet tek skeive problemstillingar på alvor.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Den gode familien

Har du noen gang hatt behov for å forsvare ekteskapets posisjon uten å måtte bruke teologiske argumenter, men ikke hatt tilgang til relevante fakta? Da