Prideparader og FRI er det samme

– Pride var jo i utgangspunktet eit opprør mot politifolk som gjekk inn i Stonewall og trakasserte skeive. Det var sånn det starta. Det seier leiar Karoline Skarstein i foreininga FRI Rogaland. 20. april vedtok styret i organisasjonen lokalt samrøystes å markera misnøye med politiet. Difor er politiet uønskde i årets Prideparade. Karoline Skarstein seier […]

Fair Cops

Britisk politi

I Storbritannia vokser reaksjonene på politiets håndtering av det som defineres som hatkriminalitet. Selv internt i politiet reageres det, og det har ført til at organisasjonen Fair Cops har blitt dannet. Organisasjonen skriver selv at de er en gruppe personer som har organisert på grunn av bekymring for politiets forsøk på å kriminalisere mennesker som […]