Fair Cops

Britisk politi
Foto Artiom Vallat fra Unsplash

I Storbritannia vokser reaksjonene på politiets håndtering av det som defineres som hatkriminalitet. Selv internt i politiet reageres det, og det har ført til at organisasjonen Fair Cops har blitt dannet.

Organisasjonen skriver selv at de er en gruppe personer som har organisert på grunn av bekymring for politiets forsøk på å kriminalisere mennesker som gir uttrykk for sine meninger, og som ikke er i strid med loven.

Noen av medlemmene er ofre for politiets inngripen etter at de har deltatt på sosiale medier, andre er politioffiserer som skammer seg over politiets opptreden. Alle er de rasende over hvordan politiet og andre autoriteter brukes i en “storebror ser deg” aktivitet. De er alle samstemte i å styrke et lovverk som beskytter ytringsfriheten, samvittighetsfrihet og retten til å organisere seg – rettigheter som tilhører alle i Storbritannia.

På hjemmesiden til Fair Cops kan vi lese historier til personer som har blitt utsatt for en atferd man knapt tror er mulig i et demokratisk samfunn.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter