Arbeiderpartiet vil øke støtten til LHBTIQ-organisasjoner med 10 millioner kroner

Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2021 vil satse på rosa kompetanse i politiet, økt kunnskap om lhbti-personer og hatkriminalitet. –Vi må styrke de skeive organisasjonene. Det er de som er i front og som står i kampen, sier Anette Trettebergstuen til bladet Blikk. I Arbeiderpartiets alternative budsjett ligger det an til drastiske omprioriteringer. Arbeiderpartiet vil trekke […]

Ny bioteknologilov tar form

Reagensrør

Da Frp gikk ut av regjering, kom det tidlig varsel om at partiet ville fristille seg fra lovforslaget der KrF hadde vunnet et nei til eggdonasjon og flere andre oppmykninger. Tidlig i mars kom en rekke ja fra Frp til ulike oppmykninger av loven. Men sammen med Ap manglet de fortsatt SVs støtte for å […]