Sveriges RFSL: Barn bør kunne ha flere enn to foreldre

Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash
Foto: Priscilla Du Preez fra Unsplash

RFSL (Sveriges svar på organisasjonen FRI i Norge) har gått ut med et krav om at barn bør kunne ha mer enn to juridiske foreldre. RFSL skriver at fokuset bør være på relasjonen mellom den enkelte forelder og barnet, ikke på hvilke innbyrdes relasjoner foreldrene har til hverandre. Det skriver avisen Världen idag. RFSL skriver at de har barnas beste i tankene.

”Det ska vara möjligt för fler än två vuxna att innan ett barn föds bestämma sig för att ingå i ett flerföräldraskap baserat på intentionen att tillsammans vara föräldrar till ett kommande barn”, skriver RFSL-ledaren.

Världen idag reager på argumentasjonen og kommenterer det slik: 

Men många är kritiska till idén och menar att den biologiska kopplingen mellan barn och föräldrar skulle försvagas.

”Lyssna inte på RFSL. Om vi inte bara inför undantag, utan upphäver den biologiska utgångspunkten, nämligen att ett barns föräldrar är dess mamma och pappa, blir barn till slut en konsumtionsvara”, menar skribenten Susanna Birgersson på Twitter.

Också flera personer som kommenterar texten på DN:s sajt ifrågasätter påståendet att det handlar om vad som ligger i barnets intresse.

”Det är så fint inlindat, att man bara vill barnets bästa, men det känns mest som någon säger nedan att det till syvende och sist handlar om föräldrarnas bästa”, skriver en person.

”Det verkar vara ett starkt föräldraperspektiv men ett miserabelt barnperspektiv – på barnens bekostnad”, skriver en annan.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary