Svensk likestillingsminister: Trossamfunn må vie likekjønnede par

Foto: Maico Pereira fra Unsplash
Foto: Maico Pereira fra Unsplash

Bare 5 av 34 trossamfunn i Sverige svarer ja på at de vier likekjønnede par, ifølge en kartlegging SVT gjennomførte i fjor. Da var det ti år siden ekteskapsloven ble endret i Sverige. Det skriver avisen Dagen.

Ifølge Dagen vil likestillingsminister Åsa Lindhagen (Miljöpartiet) endre loven for å få slutt på at de kan ha vigselsrett og reservere seg mot å vie bestemte par, og sa i følge Dagen til Aftonbladet:

Å gifte seg er en av de viktigste dagene i menneskers liv. Da skal man ikke risikere å bli diskriminert.

Hun sammenligner det med at en ansatt i det svenske trygdeverket skulle nekte visse personer å få sykepenger.

Ministeren avviser ifølge Dagen at religionsfriheten blir innskrenket hvis prester, imamer eller rabbinere som ikke vil vie homofile par, mister vigselsretten.

Vi har religionsfrihet i Sverige. Man skal få tro og tenke akkurat hva man vil. Det handler om den juridiske delen som gjør at man blir gift. Derimot er det selvsagt fritt fram å ha religiøse seremonier av forskjellig slag.

På Miljöpartiets nettsider løfter Lindhagen fram LHBT-spørsmål som en av sine tre hjertesaker.

«Alle mennesker skal ha retten og friheten til å uttrykke sin kjærlighet, seksualitet og identitet. Fra det viker vi aldri»

Ministeren varsler at hun vil arbeide for å sikre flertall for forslaget i Riksdagen.

Den profilerte svenske teologen Olof Edsinger tror at ordningen med vigselsrett for kirkene kommer til å forsvinne på sikt. Han viser til at de fleste trossamfunn har innført en ordning der man skiller mellom det juridiske og en velsignelseshandling.

 Da spørsmålet var oppe i 2009, var majoriteten av Svenska kyrkans biskoper positive til en slik ordning, men tross det sa det politisk valgte kirkemøtet nei.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter