Svensk kirke: Prester skal ikke tvinges til å vie likekjønnede par

Kirkebygg
Foto Akira Hojo fra Unsplash

Svenska Kyrkan skal fortsatt ha plass til prester som av samvittighetsgrunner vil reservere seg mot å vie likekjønnede par.

Dette er klart etter en nervepirrende avstemning på Kirkemøtet i Uppsala. Det skriver avisen Dagen.

Forslaget om såkalt avkraging av prester som ikke vil praktisere det nye ekteskapssynet er drevet fram av Socialdemokraterna (S), som har den største grupperingen i Kirkemøtet.

«Avkraging» betyr kort og godt at man fratas retten til å virke som prest.

Biskoper advarte

Ifølge svenske Dagen ble det tirsdag stemt over to formuleringer innenfor det samme forslaget. Stemmetallene ble 130 mot 115 og 135 mot 112.

Flere biskoper hadde på forhånd gjort det klart at de ikke støttet forslaget. Blant annet har nylig avtroppet erkebiskop Antje Jakhelen ment at et slikt vedtak ikke var egnet til annet enn å lage masse støy.

Hun avviser at noen er blitt diskriminert i Svenska kyrkan fordi en del prester står på det det gamle samlivssynet.

I debatten på Kirkemøtet gikk seks biskoper imot forslaget.

– Samtalen fortsetter

Forslaget var ført i pennen av sosialdemokraten Jesper Eneroth. Til svenske Dagen uttrykker han glede over tonen i debatten og er fornøyd med at kirkeledelsen er tydelige på at lhbt1-personer ikke skal kunne diskrimineres i forbindelse med vielser.

Biskopen i Göteborg, Susanne Rappmann, mener kirken kunne levd med et annet utfall, men at hun nå vil arbeide for at flest mulig prester av egen fri vilje stiller opp og vier alle typer par.

– I mitt eget stift skal vi fortsette med de teologiske samtalene og gi mennesker større kunnskap, sier hun.

 

Dagen

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter