Jeg hørte rykter om ansettelsen av Brenne i starten av skoleåret, men trodde ikke at skolen kunne gjøre dette etter alt bråket som har vært rundt ham i media, sier Langeland til Vårt Land, som i dag skal i møte med NLA-rektoren om bråket som har vært rundt skolens verdidokument. Der vil hun også konfrontere ham med nyansettelsen.

Vårt Land spør  Langeland om det er  gitt at Brenne ikke vil klare å møte studenter på en respektfull måte, og til det svarer hun:

Det kan god hende at han forholder seg profesjonelt i jobben, men når han uttaler seg på måten han har gjort i media, gir det studentene inntrykk av at det ikke er okei å være den de er. Jeg mener ansettelsen skaper et ekstremt dårlig læringsmiljø, splittelse og aksept for undertrykkelse av skeive.

Hun sier til Vårt Land at det er flere studenter som har kontaktet henne, og som reagerer sterkt på ansettelsen. Venninnen hennes Hedda Brita Beata Widahl er blant dem. Hun er selv skeiv og kommenterer ansettelsen av Brenne slik:

I en alder av 23 år har jeg ikke blitt møtt på fordommer på den jeg er som menneske, men det var inntil jeg startet på en lærerutdanning på en høgskole midt i Oslo sentrum. Jeg synes ansettelsen er problematisk.

Til VG sier hun:

Jeg startet på NLA med troen om at de grunnleggende verdiene som inkludering, nestekjærlighet og menneskeverd var noe vi var helt enige om. Her tok jeg feil. Jeg føler meg diskriminert.

Vi har kjempet denne kampen, men håper flere kan få øynene opp for at diskriminering ikke er greit.

I følge VG reagerer Widahl r også på skolens verdidokument, som blant annet inneholder formuleringen: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken»:

Jeg ser ikke hvilken plass dette har på en utdanningsinstitusjon, i hvert fall ikke en som utdanner lærerne. Vi skal bli lært opp til å møte mangfoldet i skolen, og utfordrer NLA til å gjøre det samme.

Langeland utdyper det slik overfor Vårt Land:

På skolen utdannes vi til lærere, og skal læres opp til å møte et mangfold i klasserommene. Da synes jeg det er problematisk at skolen ansetter en leder for en organisasjon som mener at seksuell legning kan forandres.

Widahl sier videre:

Det er problematisk hvis en lærerstudent som søker veiledning hos ham får råd som strider imot det å være lærer og møte et mangfold i klasserommene.

Vårt Land spør om hvilke råd de frykter de kan få fra ham, og det viser seg at det er personen Jens Fredrik Brenne som er problemet, ikke de rådene han eventuelt kan komme til å gi:

 Det handler ikke om hvilke råd han eventuelt kan gi til folk, men at han er den personen vi studenter kan henvende oss til for å få råd og støtte.

Det er frivillig å oppsøke ham, og alle lærere har selvfølgelig rett til å tro og mene det man vil. Men som lærer har man en plikt å møte et mangfold og vise respekt for alle og et hvert individ. Jeg ser ikke hvordan han kan bidra til dette med sin bakgrunn.

– Avhengig av et godt rykte

Brenne skal i følge Vårt Land ha ansvar for kapellsamlinger og være tilgjengelig for samtale og sjelesorg. Han presiserer at begrepet «homoterapi» er et skjellsord og stigma, og noe som han ikke holder på med. Brenne mener ulike aktører og medier har skapt en karikatur av ham og hans teologiske standpunkter om samlivsetikk.

 Jeg har master i sjelesorg. Det jeg holder på med er vitenskapelig holdbart.  Jeg har lært av Jesus å behandle hvert menneske som et verdifullt menneske, uansett hvem de er.

Vårt Land spør om han forstår de som kan være skeptiske til å oppsøke sjelesorg hos ham:

 For de som tror på den karikerte historien om meg, kan jeg forstå det. De kan komme til meg å prøve en samtale, eller høre med noen som har hatt en samtale. Som sjelesørger er jeg avhengig av et godt rykte og tillit. Det tar tid å bygge opp, og er veldig sårbart. Men hvem som kommer må vedkommende finne ut av selv. Det er flere lærere på NLA som har samtaler, og veldig mange her som er kvalifisert til å hjelpe studentene.

Et begrenset engasjement

Sigbjørn Reidar Sødal, rektor ved NLA, forteller at stillingen er et «midlertidig, forholdsvis begrenset engasjement» og «vil ikke gjøre mer ut av dette enn det er».

Vårt Land kommenterer at mange studenter reagerer på ansettelsen av Jens Fredrik Brenne, og spør om han forstår hvorfor de reagerer:

Jeg tror de reagerer fordi de rett og slett er veldig uenige med ham i en del saker, særlig det som handler om homofili. Jeg forstår at dette oppleves vanskelig for noen, og at dette er veldig betent.

Vårt Land:  Allikevel har dere valgt å ansette Brenne?

Han er en erfaren og respektert prest og sjelesørger både fra Den norske Kirke og flere av organisasjonene som står bak NLA. Det ville bli rart å tenke seg at han i praksis skulle få et slags yrkesforbud.

Sødal forteller til Vårt Land at behovet for ny studentprest, slik han forstår det, oppstod på kort tid. Sødal er selv nyansatt og kjenner derfor ikke detaljene rundt ansettelsen, men synes det var flott gjort av Brenne å ta en slik utfordring.

Til det kommenterer Vårt Land:

En student vi har snakket med, mener «ansettelsen skaper et ekstremt dårlig læringsmiljø, splittelse og aksept for undertrykkelse av skeive». Hva tenker du om den kritikken?

Sødal sier han forstår at det kommer reaksjoner:

Jeg forstår at det kommer reaksjoner, men jeg tenker dette handler om å prøve å respektere hverandre selv om vi er forskjellige. Det er den type sak der jeg ønsker man skal snakke med litt lav stemme og være ydmykt forståelsesfull.

Vårt Land spør da om det ikke er viktig for skeive studenter å bli møtt av en prest som forstår dem:

Brenne har blant annet uttalt at Gud ikke liker homofilt samliv. Er det ikke viktig for skeive studenter å bli møtt av en ydmyk, forståelsesfull studentprest?

Rektor Sødal ber om varsom behandling av saken:

Jeg oppfordrer de studenter som måtte finne dette problematisk, til å ta kontakt. Om det er noen studenter som får vanskeligheter på grunn av dette, må vi se hvordan vi kan bistå med det:

Jeg håper dette er en sak man kan behandle med varsomhet, for dette er spenningsfylt nok som det er.