Studenter ved NLA krever en høyskole uten motstand

Foto: Zoriana Stakhniv fra Unsplash
Foto: Zoriana Stakhniv fra Unsplash

Vårt Land skriver at Marthe Lilletun Langeland, student ved NLA Høgskolen i Oslo, var i møte med rektor ved skolen sist torsdag for å diskutere deres omdiskuterte verdidokument. Det har vært uenighet mellom styret og studentene knyttet til en setning om at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne.

 Vi er flere studenter som er grunnleggende uenige med styret til NLA om hvordan denne ene setningen påvirker læringsmiljøet og den generelle holdningen til medmennesker, sier Langeland.

Til tross for studentenes ergrelse over at denne ekteskapsformuleringen har fått plass i høgskoles verdidokument, har NLA-styret besluttet å holde fast ved den. Dette liker Langeland dårlig, som er med i både Studentrådet og skolens læringsmiljøutvalg.

Hun sier til Vårt Land at hun mener skolens ledelse ikke er i stand til å se hvilke konsekvenser denne setningen har for studentene.

 Med dette verdidokumentet mener jeg at NLA formidler holdninger som diskriminerer undertrykte grupper i samfunnet.

Konflikt med studentene

Vårt Land skriver at det ikke er første gang NLA blir møtt med kritikk for sitt verdisyn. I april i år valgte de, etter å ha fått sterk kritikk for sitt uttalte syn på samliv og ekteskap, å revidere verdidokumentet. Dokumentet ble forandret, men ekteskapssynet ble stående.

Nå forteller Langeland at det i forbindelse med revisjonsarbeidet, ble nedsatt en studentkomité som skulle samle studentenes innspill.

Studentenes viktigste innvendig  mot dokumentet var ifølge Vårt Land, ekteskapsformuleringen.

 Vi mente at en sånn formulering ikke har noe å gjøre i en høgskole sitt verdidokument. Dette ble enstemmig vedtatt, og vi fikk inntrykk av at setningen skulle ut.

Slik gikk det ikke.

 Mye har blitt forandret, men den setningen holder de fortsatt fast på. Jeg mener religion kommer i veien for å gi alle den beste utdanningen de kan få, sier Langeland.

Hun mener styret ikke tar innover seg hvilke konsekvenser dette har, og mener dette vil kunne påvirke hvilke lærere som søker seg til høgskolen og hvem som faktisk blir ansatt.

Da Egil Morland, rektor ved NLA frem til i sommer, uttalte seg om verdidokumentet, sa han følgende til Vårt Land:

– Vi søker etter folk som vil motiveres av vårt verdigrunnlag.

Vurderer skolebytte

Marthe Lilletun Langeland forteller til Vårt Land at det kan bli vanskelig å fullføre mastergraden sin på NLA. Hun er bekymret for omdømmet høgskolen får og om dette får konsekvenser for studentenes jobbmuligheter.

– Har du noen tro på at det kan endre seg?

– Jeg er spent på den videre dialogen med styret og rektor. Jeg håper de tar hensyn til studentdemokratiet, og at vi sammen kan fokusere på inkludering, nestekjærlighet og menneskeverd – som er grunnleggende verdier vi er helt enige om.

 

– Mange andre alternativer

Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA, bemerker at det er styret til NLA som definerer verdidokumentet. NLA er eid av flere kristne organisasjoner med et konservativt syn på samlivsetikk, og sier til Vårt Land:

– Studentene er lyttet til, men det er opp til styret og i siste instans eierne å formulere verdigrunnlaget. Det er de i sin fulle rett til, og det er noe av grunnen til at vi har private, verdibaserte institusjoner.

Sødal sier han ikke kan svare på vegne av styret, men tror styret er fullt klar over at verdigrunnlaget påvirker hvem som søker seg til høgskolen og hvem som blir ansatt.

– Langeland er bekymret for omdømmet skolen får og om dette får konsekvenser for studentenes jobbmuligheter. Hva vil du svare på det?

– Det er ganske klart at langt fra alle deler NLA Høgskolens verdigrunnlag, men igjen: De som virkelig ønsker mangfold, burde verdsette dette også i universitets- og høyskolesektoren, selv om de måtte være svært uenige i akkurat NLA Høgskolens verdigrunnlag.

Høgskolen er åpen for alle studenter uavhengig av livssyn, men det finnes for øvrig mange andre alternativer for de som måtte ønske seg noe annet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary