Studenter ved NLA krever endring av verdidokument

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

Det er ikke problematisk at skolen har et verdidokument, men det er problematisk at de i verdidokumentet har et bestemt samlivssyn. For studenter som faller utenfor normen, kan dette gi dem en følelse av de er mislikt og kanskje ikke ønsket, sier Eilif Hallingstad Finnseth, student og politisk nestleder i Studentparlamentet på NLA Høgskolen til Vårt Land.

Der har 24-åringen de tre siste månedene ledet en politisk komité som har utarbeidet en resolusjon på vegne av studentene. Med den ønsker de å stadfeste en gang for alle: Den mye omdiskuterte setningen om samlivssyn må fjernes fra den kristne høyskolens verdidokument.

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», lyder setningen de ønsker å få strøket.

Resolusjonen ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer 8. januar i år. Det var Studvest som først omtalte saken.

Skolens uttrykte samlivssyn har lenge engasjert enkelte lærere og studenter på NLA. I april 2020 valgte høyskolen, etter å ha fått sterk kritikk for sitt uttalte syn på samliv og ekteskap, å revidere verdidokumentet. Dokumentet ble forandret, men ekteskapssynet ble stående.

Både før og etter revideringen har studenter vært i dialog med ledelsen i håp om å få strøket setningen helt, men uten å få gehør.

Det er ikke problematisk at skolen har et verdidokument, men det er problematisk at de i verdidokumentet har et bestemt samlivssyn

—   Eilif Hallingstad Finnseth, student og politisk nestleder i Studentparlamentet på NLA Høgskolen

At ekteskapsformuleringen blir stående, mener Studentparlamentet får negative følger for både studenter og lærere.

«Studentparlamentet ved NLA Høgskolen har i lengre tid fått inntrykk av at en del av de ansatte opplever å bli diskriminert mot i ulik grad», skriver de i resolusjonen.

De påpeker at de ikke kjenner til omfanget av den påståtte diskrimineringen, men hevder at «det har kommet inn meldinger at enkelte ansatte som har en annen seksuell legning enn den heteronormative ikke opplever støtte fra ledelse og eiere». Dette mener de skaper utrygghet og misnøye også hos studentene.

– Vi tror dessuten at skolen mister noen søkere med formuleringen i verdidokumentet, fordi de kanskje har inntrykk av at skolen driver med diskriminering. Skolen får jo selvfølgelig også søknader fra folk som synes verdidokumentet gjenspeiler deres tro, men vi mister nok mange skeive søkere, mener Finnseth.

– Alle velkomne

I Studvest forrige uke uttalte Solfrid Ebbesen, kommunikasjonsansvarlig på NLA Høgskolen, at «alle er velkomne til å søke og studere på NLA, uavhengig livssyn og hvordan de velger å innrette sitt liv». Det samme budskapet har de gjentatt i media tidligere.

– Er ikke det nok til å få studenter til å føle seg velkomne?

– Jeg tror flere vil føle seg hjemme på skolen hvis det konservative ståstedet i samlivsspørsmålet tas ut av verdidokumentet. Da kan både religiøse lærere og skeive personer være på samme plass. Skolen trenger ikke å spesifisere noen preferanser om samliv, sier Finnseth, som mener at «det er nokså unikt av en utdanningsinstitusjon» å ha dette i sitt verdidokument.

– Hvorfor har dere søkt dere til en skole når dere synes verdidokumentet deres er problematisk?

– Jeg søkte fordi jeg ville studere på en av Norges beste musikkavdelinger, og det har de på NLA. Jeg er også kristen og opplever det positivt at jeg kan studere et sted hvor ansatte har kunnskap om tro og hvor skolen legger til rette for kristne tilbud, som for eksempel gudstjenester.

I resolusjonen heter det videre at høgskolen «skal anerkjenne Skeivt Kristent Nettverk (SKN) og la dem starte lokallag på campus».

Vårt Land har tidligere skrevet at det er to lærere på NLA Høgskolen, tilknyttet SKN, som ønsker å starte lokallag for studenter på høyskolen. De ble imidlertid møtt med sterkt motstand fra skolens ledelse under etableringen av tilbudet, har de siden fortalt i Khrono.

– NLAs ledelse mener kanskje noe om skeives samliv, som jeg finner problematisk, men å ikke tillate et lokallag for skeive kristne på skolen, er bakvendt og dumt. Mange av de som vil være aktive der ønsker nok mer enn noe annet at skolen skal akseptere dem og deres tro og identitet. Det bør skolen gjøre, sier Finnseth.

Solfrid Øvrebø Ebbesen, kommunikasjonsleder på NLA Høgskolen, er blitt forelagt kritikken fra Studentparlamentet. Hun svarer følgende:

– Verdidokumentet til høyskolen har nylig vært gjennom en revisjon og det er ikke planlagt noen ytterligere revidering i nærmeste fremtid. Vi ser at Studentparlamentet har kommet med noen resolusjoner om NLAs verdidokument, men det er i utgangspunktet lite nytt som er naturlig å kommentere. Vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet og dialogen som vi har med studentdemokratiet, skriver hun.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir