Frikirkens ledelse sier to syn på homofilt samliv kan splitte kirken

Foto: Drew Beamer fra Unsplash
Foto: Drew Beamer fra Unsplash

Siden i fjor har en arbeidsgruppe i Frikirken jobbet med å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, samt et dialogskrift der ulike syn i samlivsspørsmålet blir presentert.

Torsdag ble forslaget til ny samlivsteologi sendt ut til samtlige av Frikirkens 82 menigheter i Norge.

Samlivssaken skal i løpet av de neste to månedene diskuteres i menighetene, før det skal stemmes over under Frikirkens synodemøte i juni neste år. Det skriver Vårt Land.

Utvalget ble nedsatt av synoden i juni i fjor, og fikk til oppgave å utarbeide en helhetlig samlivsteologi, og drøfte hva som ligger i begrep som «bekjennelsesspørsmål», og om samlivssyn er kirkesplittende.

Utvalget har konkludert med at samlivslære «har sprengkraft til å være kirkesplittende».

«Å klassifisere ulike syn på likekjønnet samliv som ‘ikke et bekjennelsesspørsmål’, kan fort bli første steg på veien mot å akseptere to syn, altså at ett og samme kirkesamfunn kan operere med to gjensidig utelukkende lærer, som skal leve side om side», heter det i dokumentet fra utvalget.

At samlivssyn er et bekjennelsesspørsmål innebærer at spørsmålet inngår i Frikirkens læregrunnlag, som ordinerte medarbeidere er forpliktet på.

Utvalget anbefaler ikke å åpne for to likestilte syn på samliv.

«Mange erfarer at der det i første omgang ble åpnet for to likestilte syn, ble det etter hvert trange kår for det tradisjonelle synet. For enkelte har dette ført til at man trekker seg ut av det kirkelige fellesskapet man var en del av», heter det.

Utvalgsleder Tor Erling Fagermoen mener det er umulig for Frikirken å operere med to syn på samliv.

– Det er krevende å svare ja og nei på samme spørsmål. Dette er to syn som er på kollisjonskurs med hverandre. Det er legitimt å stille spørsmål og prøve saker inn mot vår demokratiske struktur, og det mener jeg at vi har gjort som utvalg, sier Fagermoen til Vårt Land.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig