Språkrådet vurderer om begrepet “nordmann” er krenkende

Foto: Lightscape fra Unsplash
Foto: Lightscape fra Unsplash

Det var i 2019 Stortinget enstemmig vedtok å innføre kjønnsnøytrale titler. 1. januar ble fylkesmann for eksempel omgjort til «statsforvalter». Tidligere er helsesøster endret til «helsesykepleier», og på Svalbard blir «sysselmann» til «sysselmester».

Neste ut er lensmannstittelen. Her har alle partier, med unntak av Frp og Sp, gått inn for å erstatte tittelen med «politiavdelingsleder».

Seksjonssjef Daniel Ims i Språkrådet gir rett i at «lensmann» har røtter mange hundre år tilbake i tid.
Ims sier til NRK at også andre ord som kan bli gjenstand for diskusjon i en større kontekst.

Ims nevner i den forbindelse ordet «nordmann».

– «Nordmann» blir i denne tolkningen å forstå som en kjønnsmarkert benevnelse?

– Det er et godt spørsmål. Nordmann blir brukt om begge kjønn. Samtidig blir det klart mest brukt om norske menn. Ikke så mye om norske kvinner.

– Opplever du at det er en debatt? At det burde man se nærmere på?

– Det er et spørsmål vi for så vidt får med jevne mellomrom.

– Hva tenker du om det?

– Vi tror det vil bli aktuelt å vurdere, det også.

– Hva er alternativet da?

– Det alternativet en har i dag er å bruke adjektiv. Norsk mann, norsk kvinne. «Norske» er et ord på norsk. Det er det helt klart. Om det uten videre kan brukes på den måten, det er for tidlig å si. Rett og slett.

– Da forstår jeg det riktig at også ordet «nordmann» kan bli aktuelt å se nærmere på etter hvert?

– Ja, men det hører ikke med til debatten om stillingstitler i staten. Det er heller en del av den allmenne debatten om kjønnsmarkerte ord, avslutter Ims.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary