Sofienberg kirke, en mangfoldskatedral?

Foto: Janna Scott fra Unsplash
Foto: Janna Scott fra Unsplash

Kirkeverge i Oslo, Kjetil Haga, overrakk onsdag en stor nøkkel i glass og krystall til ledelsen i Skeivt kunst- og kultursenter (SKOKS) og Pride Art.

Nøkkelen symboliserer at SKOKS skal ha Sofienberg kirke som tilholdssted i nærmeste fremtid.

 

 

– Senteret har i første omgang leid Sofienberg kirke ut 2023, sier Kjetil Haga til Vårt Land.

Kirkevergen kan fortelle at et slikt senter er i tråd med kristen kultur.

– Kirkelig fellesråd støtter opprettelsen av et slikt kunst- og kultursenter. Vi hadde lokaler som var tilgjengelige, og de var interesserte i å leie der. Vi har hatt en veldig god dialog med dem, og også med den lokale menigheten, sier Haga.

Styreleder i SKOKS, Marius Hofseth, er strålende fornøyd.

– Nå lander vi endelig. Vi skal bli et levende hus og en trygg møteplass for alle skeive med et bredt mangfold av kunst og kultur i sentrum. Etter hvert skal SKOKS bli et nasjonalt kompetansesenter for hele landet.

 

 

Frederick Nathanael er kunstnerisk leder i det skeive kunstnerkollektivet Pride Art, og er initiativtaker til SKOKS.

– Alle som definerer seg som skeive kunstnere eller kulturutøvere på alle nivåer og kunstarter skal ha mulighet til å bidra med innhold, sier han.

Leder av menighetsrådet, Oddrun Remvik, vil se på hvordan kirken kan være til nytte for barn, unge, skeive og andre som trenger et sted å være.

– Det er store levekårsutfordringer i området rundt Sofienberg kirke, og vi mener kirken og kirkerommet kan bli en viktig del av vårt diakonale arbeid. Vi vil at det skal være en mangfoldskatedral, avslutter hun.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter