Hvorfor KrF endret syn på familien

Familie
Foto: Seth Reese fra Unsplash

KrF vedtok å endre partiets forståelse av familie på årets landsmøte.

Partiet beholder formuleringen fra det gamle prinsipprogrammet som sier at «ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet.» men legger til at «i dag er familieformene mangfoldige. For alle typer familier må det legges til rette for forpliktelse, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter».

Forslaget ble vedtatt med et overveldende flertall. Bare tre delegater stemte mot.

Partiets leder Olaug Bollestad forsvarer endringen slik:

 Endringen skal reflektere endringene i samfunnet.

Den reelle situasjonen i 2023 er at vi har et mangfold av familier, og derfor skal KrFs politikk lage rammer for alle typer barn. Om du bor sammen med en alenepappa, alenemamma, bonusfamilie, og de som lever sammen med to mødre eller to fedre.

KrF sin plikt er å legge til rette for et samfunn som har plass for mange, og som lager de gode rammene uansett familieform.

Vi er et politisk parti, og ikke en menighet. Det er vår oppgave å lage en politikk som gjør at KrF også treffer et mangfold av familier.

Om de vokser opp med mor-mor, far-far, eller om de vokser opp med en alenemor eller far – det er vårt ansvar at også disse familiene kjenner seg igjen og kan ta del i familiepolitikken til KrF.

Oslos førstekandidat, Øyvind Håbrekke, forsvarte endringen i programmet og advarte mot signaleffekten for KrF ved å stemme imot. Han vektla at endringen kommer for å styrke barnas beste.

 

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter