Skoler i Oslo vil ikke samarbeide om praksisplasser med NLA

Foto: Kate Sade fra Unsplash
Foto: Kate Sade fra Unsplash

Enkelte skoler i Oslo skal i høst ha vært usikre på om de ønsker et videre praksissamarbeid med NLA Høgskolen Staffeldtsgate i Oslo. Årsaken skal være den omdiskuterte formuleringen om samlivssyn i NLAs verdidokument. Det skriver avisen Vårt Land.

I følge Vårt Land går dette fram av et brev som er sendt til studenter på grunnskolelærerutdanningen (GLU) til den kristne høyskolen i november i fjor. Også NLA-rektor Sigbjørn Sødal bekrefter overfor Vårt Land at det er følgende setning i verdidokumentet det dreier seg om:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Sødal sier til Vårt Land at rektorene ved praksisskolene har krevd at denne setningen fjernes eller endres for at de skal fortsette samarbeidet med oss.

I brevet fra november, som er skrevet av programansvarlig for GLU på NLA Høgskolen, heter det i følge Vårt Land at mange studenter har hatt «vanskelige uker i praksis».

«Noen av dere har opplevd at dere har møtt kritikk for at dere går på NLA, andre har fått høre at de ikke får en godkjent lærerutdanning eller at jobbmulighetene deres er begrenset fordi dere går på NLA eller at dere må forsvare NLAs verdidokument. Sammen med disse opplevelsene har det oppstått både rykter og redsel for at lærerutdanningen ikke er god nok, eller at praksissamarbeidet med NLA står i fare», skriver programansvarlig Cornelia Egge i brevet som Vårt Land har fått tilgang til.

Vårt Land har vært i kontakt med Egge. Hun henviser til NLAs kommunikasjonsansvarlige for kommentar.

Etter det Vårt Land kjenner til skal seks skoler skal ha tatt opp utfordringer med verdidokumentet med NLA Høgskolen i høst. Den ene skolen forteller at verdidokumentet har blitt drøftet med studentene – men ikke fremmet som kritikk.

Fra Utdanningsetaten i Oslo, det vil si skoleeieren, får Vårt Land opplyst at to skoler nå ikke ønsker å videreføre sitt samarbeid med NLA.

I høst har det vært en rekke mediesaker om NLAs verdidokument, men også ansettelsen av Jens Fredrik Brenne, tidligere styreleder i organisasjonen Til Helhet, som studentprest. Mellom styret og studentene har det vært uenighet knyttet til en setning om at «ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne». Studentene har også gitt uttrykk for at de opplevde ansettelsen av Brenne som uttrykk for diskriminering av skeive studenter.

– Vi er flere studenter som er grunnleggende uenige med styret til NLA om hvordan denne ene setningen påvirker læringsmiljøet og den generelle holdningen til medmennesker, uttalte Marthe Lilletun Langeland, student ved NLA Høgskolen i Oslo til Vårt Land i september.

Nå har altså mediasaken og debatten om verdidokumentet blitt en kilde til usikkerhet både hos studentene og noen av skolene NLA samarbeider med, går det fram av brevet fra NLA til GLU-studentene.

Samtidig blir det understreket at samarbeidet mellom NLA og Utdanningsetaten i Oslo, er grunnleggende godt: «Vi har hatt en løpende dialog med etaten både i høst og i fjor som understreker dette», står det i brevet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter