Skeivt Kristent Nettverk vil gi lærere på kristne friskoler «rosa kompetanse»

Foto: Sincerely Media fra Unsplash
Foto: Sincerely Media fra Unsplash

 Vi har nok av historier om lærere som har kommet med ufine kommentarer om homofile, for eksempel opplevde et av våre medlemmer at en lærer omtalte skeive som en verkebyll. Vårt inntrykk er at mange lærere på kristne friskoler har behov for opplæring i hvordan man skal møte skeive, sier Elisabeth Meling til Vårt Land.

Hun er leder i Skeivt Kristent Nettverk (SKN), en tverrkirkelig interesseorganisasjon for skeive og støttespillere med kristen bakgrunn eller tilknytning. I sitt høringssvar til forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven, løfter de fram forslaget som foreløpig er på idéplan:

«Elever og ansatte i livssynsbaserte skoler bør få kvalitetssikret informasjon fra en veiledningstjeneste som tilsvarer Rosa Kompetanse. SKN ønsker å opprette et slikt informasjonsarbeid basert på et kristent livssyn for elever på kristne friskoler».

Rosa kompetanse er et tilbud i regi av Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. De tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til blant annet skole- og barnehagesektoren.

– Trenger ikke å endre teologi

Meling forteller at det primært er kristne grunnskoler og videregående skoler de ønsker å rette sitt tilbud mot, og da spesielt skoler som har et såkalt tradisjonelt samlivssyn, altså en forståelse av at seksuelt samliv er forbeholdt det livslange og monogame ekteskap mellom mann og kvinne.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Indremisjonsforbundet (ImF) og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) er blant eierorganisasjonene som fronter et slikt syn.

– Slike eierorganisasjoner har en tanke om at det er synd å få seg homofil kjæreste. Å være transperson anses som feil i forhold til Guds skaperverk. Men sånne tanker er veldig negative å få når man går på ungdomsskole og videregående skole. Derfor er det viktig for oss å gi lærerne på skolene en større forståelse av hvordan de skal møte disse elevene.

På spørsmål fra Vårt Land om hva de ønsker å formilde med sin tenkte veiledningstjeneste, svarer Meling:

– Det som gjør oss annerledes enn Rosa kompetanse er at vi jobber ut fra et kristent etisk ståsted. Vi ønsker å løfte fram at hver enkelt er verdifull i kraft av den de er og at de er skapt i Guds bilde med den legningen, kjønnsidentiteten og uttrykket de har.

Slike ideer er mulig for lærere å formidle til elevene uten at skolen trenger å endre teologi, mener hun.

– Her handler det om å lytte til eleven mer enn å fremsette sine egne teologiske syn.

– Det viktigste for oss er å få formidlet at det går an å være skeiv og kristen. At det ikke er galt å i å bli forelsket i personer av samme kjønn, at man ikke er forvirret om man opplever at ens kjønnsidentitet ikke matcher kroppen, eller har et annet kjønnsuttrykk enn det som er normen.

Videre påpeker hun overfor Vårt Land at det er viktig for SKN «å synliggjøre at det finnes LHBT-personer som tror på Jesus, og ønsker å følge han».

– Det er også viktig å synliggjøre at de av oss som jobber for mer inkludering av LHBT-personer og har jobbet med Bibelen med tanke på tolkning og forståelse. Det er først og fremst holdningene som må endres, og så er nok endring av syn påvirket av eierne av skolen – og det kan være mer utfordrende.

Hun opplyser at veiledningstjenesten vil være «et frivillig tilbud i utgangspunktet», men at «det burde blitt stilt en forventning til skolene om å benytte seg av tilbudet».

Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen, svarer både «ja» og «nei» på spørsmål om han tror det er behov for en veiledningstjeneste fra SKN.

– Jeg tror det er viktig å snakke klokt, respektfullt og bibelsk om spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet og samliv på kristne skoler, men jeg tror ikke SKN vil gi et tilbud som vil fungere godt.

Generelt tror Ottosen at kristne skoler opplever det som utfordrende å finne balansen mellom å fastholde tydelig sitt ståsted og å vise respekt og omsorg overfor de elevene som tenker annerledes.

– Derfor er det viktig at skolene jobber med disse temaene og dessuten viser stor interesse og omsorg for alle elever uansett hvilken situasjon de befinner seg i, sier han, som presiser at han ikke uttaler seg på vegne av Misjonssambandets skoler.

På spørsmål fra Vårt Land om det er mulig for skolene å benytte seg av et slikt tilbud uten å måtte endre teologi, svarer Ottosen:

– Det er jeg usikker på. Jeg mener det da er viktig å avklare om SKN virkelig vil vise respekt for en tradisjonell kristen samlivsteologi. Signalene fra SKN er noe forvirrende, men min vurdering er at de først og fremst har som utgangspunkt at vårt ståsted gjør stor skade, og at de derfor vil presentere en annen tenkning. Da gjør det egentlig ingen forskjell om det er organisasjonen FRI eller SKN som inntar klasserommet siden resultatet uansett vil bli at elevene møter en helt annen tenkning om kjønn, seksualitet og samliv enn den skolen ønsker å formidle.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter