Ungdomer
Foto av Michael Henry fra Unsplash

Skeiv Ungdom og det store kjønnseksperimentet

Bakgrunn: Skeiv Ungdom, ved Kristoffer Odd Thomassen og Henrik Lysøe, kommmenterte 3. februar (Oppklaring om Skeiv Ungdoms undervisningstilbudEinar Helgaas sin uttalelser i TV-programmet Live fra Bergen.

Dette debattinnlegget, signert Einar Helgaas og Truls Olufsen-Mehus, er et svar på innlegget fra Skeiv Ungdom.

– Foreldre rundt om i landet har vært urolig for at deres barn har hatt organisasjonen Skeiv Ungdom på skolebesøk uten lærer i klasserommet. Lærere har selv rapportert om ubehag og maktesløshet når skeiv teori blir formidlet til elevene. Denne artikkelens medforfatter, Truls Olufsen-Mehus, har blitt kontaktet av foreldre som er bekymret over innholdet i undervisningen fra Skeiv Ungdom.

Olufsen-Mehus organiserte et opprop i 2019 mot innføring av et tredje kjønn (tokjønn.no) som fikk 20.000 signaturer, og han har etter dette deltatt i samfunnsdebatten om temaer relatert til kjønn og skeiv teori.

Etter et besøk i 5. klasse av Skeiv Ungdom på en skole i Hammerfest, har Olufsen-Mehus blitt opplyst om at lærerne gikk ut av klasserommet, bare en assistent satt igjen. Kanskje bør kommunene ha et større ansvar for å sikre at klasseforstandere er til stede når elever blir introdusert for en ny og uvitenskapelig virkelighetsforståelse på skolen – slik heller ikke religiøs forkynnelse er tillatt på skolen. Er det ikke dypt problematisk at folk fra en privat og radikal interesseorganisasjon uten motsigelser fritt får undervise som sannhet at det finnes flere enn to kjønn og at man kan skifte kjønn?

Kanskje har det ikke skjedd i så mange tilfeller at klasser har vært helt uten læreren til stede når Skeiv Ungdom har vært på besøk. Uansett legger vi fra nå av til grunn at Skeiv Ungdom forutsetter at læreren skal være til stede i klasserommet når de underviser barna våre i skeiv teori. Betyr det at vi kan senke skuldrene?

På ingen måte. Det er urovekkende at lærere og barnehageansatte over hele landet får opplæring av skeive interesseorganisasjoner til å undervise pseudovitenskap til våre barn. Lærere er tillitspersoner som står våre barn nært. Når også de gjentar skeiv teori, så har jo det enda større og forvirrende effekt på elevenes kjønnsforståelse.

Da er det på sin plass å fortsette debatten med utgangspunkt i Skeiv Ungdoms nedfelte agenda. Hva vil egentlig Skeiv Ungdom at våre barn skal lære om, basert på deres målsetting og virkelighetsoppfatning ut fra skeiv teori? Nedenfor er konkrete utdrag hentet fra Skeiv Ungdoms nettside – disse viser tydelig hva Foreldreopprop 2022 er en reaksjon på.

Først må vi påpeke at lederen i Skeiv ungdom presenterer sin organisasjon på feil måte. I innlegget, som beskriver hvem Skeiv Ungdom er, skriver lederen i et innlegg i Norge i Dag at “vi ønsker en verden der alle lovlige seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert.” I alle presentasjoner av Skeiv Ungdom brukes den samme setningen, men ordet “lovlige” er utelatt.

Dette har kanskje liten betydning, men det er interessant å legge merke til. Spesielt fordi loven som hindrer mindreårige i å samtykke til sex, er tydelig på at den seksuelle lavalder er 16 år. Basert på en internasjonal erklæring som Skeiv Ungdom trolig er forpliktet på, er det god grunn til å spørre om Skeiv Ungdom har til hensikt å senke eller fjerne den seksuelle lavalderen.

ILGA er den store og ledende internasjonale paraplyorganisasjonen for “skeive” som Skeiv Ungdom og 1600 andre skeive organisasjoner er medlem av. ILGA har i en erklæring 9. mars 2020 slått fast at de vil “fjerne alle lover som begrenser mindreåriges juridiske kapasitet til å samtykke til sex” (punkt 14-a). Betyr ikke dette å fjerne seksuell lavalder for mindreårige? Verdens helseorganisasjon definerer en mindreårig som enhver person mellom 10 og 19 år.

Vi utfordrer Skeiv Ungdom til å gi en respons på denne erklæringen: Støtter dere den, eller tar dere avstand fra den?

Videre, under fanen skolepolitikk på nettsidene, slår Skeiv Ungdom fast at lærere og elever har for lite kunnskap om «kjønnsmangfold». De krever et løft på skeiv teori blant lærere og at “normkritikk” skal bli en del av lærerutdanningen. Dette er et av hovedelementene som Foreldreopprop 2022 avviser som uvitenskapelig teori og ideologi som barn ikke skal bli utsatt for på skolen. Det handler om å sikre sann kunnskap og undervisningens sunnhetsgrad vedrørende psykisk helse. Jo yngre barn er, desto mer påvirkelig er de.

Skeiv Ungdom slår videre fast at skolebarn “må lære at bytte av seksuelle tjenester er sexarbeid.” Hva mener Skeiv Ungdom om sexarbeid, altså prostitusjon? Følgende står skrevet under fanen “Sex og relasjoner”: «Skeiv Ungdom mener at sexkjøpsloven må fjernes.» Ikke nok med det, men «Skeiv Ungdom vil at alle som jobber med ungdom skal ha kompetanse om temaet kjøp og salg av seksuelle tjenester.» Blir sexarbeid og sexkjøp en del av lærerutdanning og elevundervisning dersom Skeiv Ungdom får lobbyert fram mer av sin politikk?

Foreldreoppropet 2022 er kritisk til at Skeiv Ungdom som organisasjon skal jobbe med barn og unge i skoler og barnehager, og kritisk til deres undervisningsopplegg: «Restart» som bygger på skeiv teori. Skeiv teori tilsidesetter biologiske realiteter og tegner et utopisk bilde av seksualitet som sentrum i alle menneskers liv, inkludert barn og unge. Virkeligheten er selvdefinert på individnivå, uten noen klare avgrensninger.

I promoteringen av sin egen ideologi og politiske agenda kamufleres denne av argumenter om at Skeiv Ungdom vil gjøre samfunnet trygt for barn og unges følelser. Et effektivt tiltak er at Skeiv Ungdom reiser rundt for å lære opp skoler til å bruke et “tryggere språk” og å skape “trygge soner” for sine medlemmer. Skeiv Ungdom tegner et bilde av “skeive” barn og ungdom som ofre for vonde følelser på grunn av omgivelsenes utdaterte og intolerante holdninger.

Som nevnt før: Både Skeiv Ungdom og Foreldreopprop 2022 ønsker alle barns- og ungdoms beste. Men der skilles våre veier. Foreldreoppropet vil ikke at barna våre skal bli utsatt for et eksperimentelt opplegg der alle barn og ungdommer skal kjenne etter hvilket kjønn de egentlig har, og hvilken seksuell aktivitet og orientering de foretrekker. Økende antall av de-transisjonerte, «angrere», i mange land tilsier at å eksperimentere med kjønn slik Skeiv Ungdom oppfordrer til, kan ha fatale og livsvarige konsekvenser.

Dette eksperimentet av et skeivt luftslott er bygget på uholdbare og uvitenskapelige teorier uten å kunne vise til bærekraft eller langsiktighet. Denne uønskede utviklingen rulles nå ut for fullt av staten gjennom læreplaner som inneholder teorier om «normkritikk», «kjønnsmangfold» og «kjønnsidentitet». Dette er et resultat av lobbyvirksomhet og politikk som ikke har fått en grundig offentlig debatt eller akademisk kvalitetssikring. Det er virkelig på høy tid at dette belyses og diskuteres på en mye mer ansvarlig måte enn hittil.

De fleste foreldre mener fortsatt at foreldres og samfunnets viktigste oppgave er å forme trygge barn, der biologien ligger fast som grunnlag. På den måten kan vi bygge opp en robust psykisk og fysisk helse – ut fra en god oppvekst som danner grunnlaget for resten av livet. Barna våre skal etter vår menig få slippe å delta i et antropologisk og medisinsk eksperiment.

Derfor sier Foreldreopprop 2022 fortsatt med god grunn nei til skeiv teori i skoler og barnehager.

 

Truls Olufsen-Mehus

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker
Foto: Dainis Graveris fra Unsplash

Farlig lettvint om kjønn

I sitt innlegg Det androgyne 13.07. prøver Jørg Arne Jørgensen (JAJ) å stille seg utenfor debatten og gi kjønn en analyse fra et slags olympisk