Regjeringen med ny handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold

Foto: John Lockwood fra Unsplash

Kultur- og likestillingsministeren lanserte regjeringens nye handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold fredag.

– I fjor markerte 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Vi, regjeringen, ba om unnskyldning for uretten som ble begått. VI ba om unnskyldning for den skam, sorg og smerte som myndighetene har påført skeive, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) under en pressekonferanse fredag morgen.

 

 

Regjeringen trapper nå opp med en plan for å bedre livsvilkårene til skeive i Norge. Den består av totalt 49 konkrete mål, men Trettebergstuen orienterte om tre av hovedmålene.

– Øke livskvaliteten
– Vi skal øke livskvaliteten til skeive, vi skal skape større aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette gjelder fra nå og 2026. noen av tiltakene er vi godt i gang med.

Videre presenterte Trettebergstuen tre innsatsområder. Disse består av skeive med minoritetsbakgrunn, mennesker som ser på seg selv som trans, eller har kjønnsinkongruens, og en mer inkluderende idrett.

– Skeives kamp for å få være seg selv, er en av de viktigste frihetskampene i Norge. I noen miljøer er det spesielt vanskelig å være åpen og disse retter vi nå økt innsats mot, sier Trettebergstuen.

Regjeringen går også i gang med en egen tilskuddsordning for skeives psykiske helse. Trettebergstuen bekrefter at regelverket for dette allerede er godkjent, og snart er på plass.

Utrede tredje kjønnskategori

I den nye handlingsplanen blir det også konstatert at regjeringen vil utrede å innføre en tredje kjønnskategori, etablere møteplasser mellom politi og skeive, og øke kompetansen om skeives deltakelse i idrett og samfunnet. Regjeringen vil også gi støtte til å utvikle samisk språk om kjønns- og seksualitetsmangfold og vurdere hvilket behov skolene har for kompetanseheving om skeive.

Trettebergstuen belyser også noen av utfordringene det skeive miljøet står overfor. I juni 2022 ble hovedstaden utsatt for et terrorangrep.

– Det angrepet viser hvor viktig det er at vi står sammen mot ekstreme og hatefulle holdninger. Alle skal ha gode frie og trygge liv. Da trengs det mer politisk handling.

– «Homo» brukes fortsatt som skjellsord. Mange skeive opplever utenforskap, fordommer og hets – i skolegården, på arbeidsplassen, i nabolaget og på nett. Vi har en jobb å gjøre for å øke aksepten og toleranse for mangfoldet blant oss, og nå tar regjeringa skikkelig tak, sier kultur- og likestillingsministeren.

 

Document.no

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet