Rådmann måtte gå av etter motstand mot politiets prioritering av pride

Foto: Lobostudio Hamburgr fra Unsplash
Foto: Lobostudio Hamburgr fra Unsplash

Fredag 10. juni skal Lesja kommune arrangere Pride for første gang, men opptakten til markeringen ble nok en noe mer turbulent affære enn antatt. Det skriver Dagbladet. Dagbladet skriver:

Enden på visa ble nemlig at kommunedirektøren i Lesja, Frank Westad, fikk sluttpakke og fratrådte sin stilling umiddelbart.

Det var lokalavisa Viggja som først omtalte saken.

Alt startet med en henvendelse sendt i mars fra Pia Spets, politioverbetjent i Nord-Gudbrandsdalen politistasjonsdistrikt, til Lesja kommune, deriblant daværende kommunedirektør Frank Westad.

Spets, som også er politikontakt for Lesja, Dovre og Sel, foreslo å følge etter byen Otta i nabokommunen Sel, og markere Pride i Lesja og Dovre.

En politikontakt er det daglige kontaktleddet med kommunene, og kontakten skal rådgi innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

Reagerte på engasjement

Det endelige svaret hun fikk fra Westad skapte heftig debatt lokalt, etter at korrespondansen dukket opp i en offentlig postliste i kommunen.

I svaret stiller Westad seg kritisk til at Spets, som politi, engasjerer seg i det han mener er et politisk ladd arrangement, samt setter spørsmålstegn ved politiets prioritering av tid og ressurser.

«[…]Jeg undrer meg over Politiets engasjement knyttet til Pride.

Er Pride arrangementer en del av Politiets oppgaveportefølje? Bør Politiet oppmuntre kommuner til å starte arrangementer (av politisk karakter)? […]», står det i mailen signert kommunedirektør Westad.

Han poengterte også at kommunen ikke hadde kapasitet til å prioritere et arrangement «flere måneder fram i tid», og trakk fram håndtering av følgene av krigen i Ukraina som årsak.

Westad har tidligere vært rådmann i Aurland, Årdal og Hornindal. Rådmann er en eldre betegnelse med samme betydning som kommunedirektør.

I etterkant har debatten rast i lokalavisene. En av kommunens ansatte uttalte også til Gudbrandsdølen Dagningen at hun ville slutte dersom Westad skulle fortsette som administrativ leder i kommunen.

I en mail til Dagbladet utdyper Westad hva han reagerte på ved henvendelsen.

– Politioverbetjenten oppga seg selv som kontaktperson for mulig arrangement. Mine spørsmål, som klart ligger innenfor min ytringsrett som leder, kom i lys av at kommunen var opptatt av følgene for oss etter krigsutbruddet i Ukraina. Var ikke det lokale politiet mer opptatt av den stramme ressurssituasjonen som flyktningkrisen skapte, enn at de sender henvendelser om Pride-arrangement måneder fram i tid, skriver Westad i en mail til Dagbladet.

Mariann Skotte (Sp), ordfører i Lesja, var en av dem som ble overrasket over kommunedirektørens svar til politioverbetjenten.

– Da særlig fordi vi har sagt tidligere at Lesja skulle være med på Pride, og fordi jeg mener vi som kommune ikke skal legge oss opp i politiets prioriteringer, sier Skotte til Dagbladet.

– Politioverbetjenten oppga seg selv som kontaktperson for mulig arrangement. Mine spørsmål, som klart ligger innenfor min ytringsrett som leder, kom i lys av at kommunen var opptatt av følgene for oss etter krigsutbruddet i Ukraina. Var ikke det lokale politiet mer opptatt av den stramme ressurssituasjonen som flyktningkrisen skapte, enn at de sender henvendelser om Pride-arrangement måneder fram i tid, skriver Westad i en mail til Dagbladet.

Mariann Skotte (Sp), ordfører i Lesja, var en av dem som ble overrasket over kommunedirektørens svar til politioverbetjenten.

– Da særlig fordi vi har sagt tidligere at Lesja skulle være med på Pride, og fordi jeg mener vi som kommune ikke skal legge oss opp i politiets prioriteringer, sier Skotte til Dagbladet.

– På samme måte som 1. mai-tog, 8. mars-tog og politiske markeringer, skriver den tidligere kommunedirektøren Westad.

Politioverbetjent Pia Spets avkrefter overfor Dagbladet at hun på noe tidspunkt har vært initiativtaker eller arrangør. Jørn Morten Sletta, som på daværende tidspunkt var konstituert politistasjonssjef, sier følgende til Dagbladet:

– Pia hadde vår fulle støtte til å sende den henvendelsen. Vi sendte også et brev til kommunen med vårt syn på dette, og anså da saken som ferdigdiskutert fra vår side, sier Sletta.

I brevet fra politiet, sendt 24. mars, utdypet Spets hvorfor henvendelsen ble sendt fra politiet:

«Politiet er en mangfoldig etat, og det er viktig for oss å skape trygghet og tillit i alle deler av befolkningen. Som myndighetsutøver har politiet en særlig viktig rolle som forbilde når vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag. I dette ligger det at vi skal beskytte mangfoldet i samfunnet, og vi skal bidra til et trygt og godt samfunn for alle», skriver hun.

4. mai ble det kjent at kommunedirektøren var ferdig i sin stilling, med umiddelbar virkning, og at han hadde fått innvilget en sluttpakke på et engangsbeløp som tilsvarte 16,5 måneders lønn.

På spørsmål fra Dagbladet om Westads avgang som kommunedirektør skyldtes hans utspill rundt Pride-feiringen, ønsker ikke ordfører Mariann Skotte å utdype.

Grunnen er at det framkommer av sluttavtalen at kommunen ikke skal uttale seg om årsaker til avslutning av arbeidsforholdet.

– Det er en avtale inngått mellom Lesja kommune og Westad, så det kan jeg ikke gå nærmere inn på, svarer ordføreren.

Westad mener imidlertid selv, i en telefonsamtale med Dagbladet, at sluttpakken kom i stand som følge av debatten rundt Pride-feiring i kommunen.

Dagbladet

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter