Prosessen mot Juhana Pohjola

Finland
Foto: Tapio Haaja fra Unsplash

I Helsingfors tingrett begynte mandag 24. januar 2022 kl 9:30 rettssaken mot parlamentsmedlem Päivi Räsänen og biskop Juhana Pohjola. Saken har vakt stor interesse i både innenlandske og utenlandske medier, noe som kunne ses på det store antallet medierepresentanter som var til stede da siktede ankom tingretten. Men anklagen mot Juhana Pohjola har fått langt mindre oppmerksomhet enn saken mot Päivi Räsänen, selv om den fra et demokratisk ståsted er om mulig enda verre enn anklagen mot Päivi Räsänen.

Aktors påstand

Aktor Maija Päivinen leste opp tiltalen mot Räsänen og Pohjola der temaet er hets mot etniske grupper. Ifølge aktor har biskop Pohjola, som i 2004 publiserte boken Male and female he created  them – Homosexual Relationships Challenge The Christian Concept Of Humanity,  har gjort tilgjengelig og fremhevet en mening som har krenket homofile som gruppe, på grunn av deres seksuelle legning. Ifølge aktor er enkelte ytringer diskriminerende, slik at de overskrider grensen for ytrings- og religionsfrihet. Pohjola anklages for at boken stadig er å lese på forlagets hjemmesider, selv etter lovendringene som skal beskytte landets homofile.
I tiltalen krever aktor Päivinen at enkelte sitater fjernes fra publikasjonen. Som straff for Räsänen krever hun minst 120 dagbøter, for Pohjola 60 dagbøter. I tillegg krever aktor at den finske lutherske stiftelsen betaler en bot på minst 10.000 euro, da stiftelsen er den juridiske enheten som har gjort boka tilgjengelig.

Pohjola avviser anklagen

I tingretten avviste biskop Pohjola at han hadde begått en forbrytelse.

– Jeg er selvfølgelig spent på den første rettssaken, men jeg er også glad for at saken endelig er under behandling. I tillegg til Guds ord, må jeg også forsvare retten til ytringsfrihet. Med ytringsfriheten ønsker vi ikke å såre eller legge press på noen, men fortelle om Gud som er god, og hans gode vilje.

Åklagarens bedömningar är problematiska

Ifølge biskop Pohjolas assistent, Jyrki Anttinen, har aktor i sin tiltale tatt uttalelser fra sin rette kontekst i teksten. Han mener at aktors vurdering har vært selektiv og at den på ingen måte er objektiv og har ikke tatt hensyn til ytrings- og religionsfriheten, som er beskyttet i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og Finlands grunnlov. I følge Finlands rettssystem er ideologiske og vitenskapelige meningsforskjeller ikke et akseptabelt grunnlag for å begrense ytringsfriheten.

I Pohjolas foreløpige svar heter det at Räsänens bok på ingen måte er truende, undertrykkende eller krenkende. Det inkluderer ikke nedverdigende ord mot noen gruppe. Det skal bemerkes at det kristne synet på mennesket, synden og ekteskapet i substans og som en overbevisning kan være sårende for noen, men selve boka er ikke sårende og formålet er ikke å være sårende eller å svekke noens menneskeverd.T.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter