Prest i den svenske kirke oppsagt for sitt syn på homofili og evolusjon

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Korsets seier skriver:

Den nå sparkede presten hadde ansvaret for en konfirmasjonsleir i Norrbotten i sommer. Under en undervisningsøkt ble kjærlighet, forhold og sex diskutert etter et direkte spørsmål fra en av konfirmantene.

På spørsmål fra konfirmantene om hvordan presten så på samliv mellom samme kjønn, svarte presten at hans personlige oppfatningen var at det ikke var ment å være slik.

Dette resulterte i en lang diskusjon med konfirmantene som presten har beskrevet i samtale med lovkapittelet i Luleå som «svært vanskelig». I Sverige er lovkapittelet en samling biskoper, proster og prester som skal påse at bispedømmets prester skikker seg.

Under en annen undervisningsbolk på samme sommerleir kom også evolusjonsteorien opp, noe presten er skeptisk til. Presten responderte at han verken trodde på teorien eller at apekatten er menneskenes forfedre.

– Illojal mot Svenska Kyrkan

I etterkant av sommerleiren klaget flere foreldre på presten til den svenske kirken. Dermed satte presteskapet i domskapittet i gang en prosess mot presten. Rett før jul konkluderte de med å frata presten autorisasjonen til å utføre kirkens ordinasjonstjeneste som prest.

Les mer: Korsets seier

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter