Politiet oppfordrer alle til å feire pride

Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash
Foto: Mercedes Mehling fra Unsplash

På politets hjemmesider kan vi lese følgende:

Politiet er opptatt av å bidra til å sikre alle Pride-arrangementer basert på PSTs trusselvurdering og andre aktuelle risikovurderinger.

-Politidistriktene vil ha dialog med lokale Pride-arrangører og iverksette tiltak basert på foreliggende risikovurderinger, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD).

I tillegg til lokal dialog mellom politiet, LHBT+ organisasjoner og andre arrangører, er det også avholdt møter på nasjonalt nivå. I dag har PST, Oslo politidistrikt og POD gjennomført et møte med representanter fra mange berørte organisasjoner. Her ble det blant annet orientert om PSTs trusselvurdering i tilknytning til Pride.

Lokale tiltak besluttes av politimester

Politiets sikringstiltak spenner over et vidt register. Det er alt fra dialog og tiltak med lav synlighet som for eksempel etterretningsvirksomhet, til bruk av sperringer og tilstedeværelse av bevæpnet politi. Hvilke tiltak som iverksettes baseres på flere forhold, blant annet trussel- og risikovurderinger, nasjonalt- og lokalt situasjonsbilde, størrelse på arrangement og antall deltagere.

-Det er stor variasjon mellom formatene på de ulike Pride-markeringene, og mange ulike faktorer som spiller inn i vurderingen omkring hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes. Derfor vil det være lokale vurderinger som ligger til grunn for politiets sikringstiltak ved de ulike arrangementene, forklarer Vandvik.

Politiet oppfordrer alle til å feire Pride

Politiet skal fremdeles være med å feire Pride og oppfordrer både medarbeidere og innbyggerne til å gjøre det samme. Vandvik understreker at Pride er et viktig symbol på mangfold, åpenhet og inkludering.
-Politiet vil selv flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder og delta på ulike arrangementer. Vi skal sørge for at rammene rundt årets arrangementer er ivaretatt så alle kan få en trygg og god Pride-feiring. Politiet oppfordrer alle til å markere og feire Pride som normalt, avslutter Vandvik.

Uniformert politi på jobb

Tidligere denne måneden ble det klart at politiet ikke lenger skal bære uniform når de deltar som privatpersoner i paraden. Sett også i lys av den siste trusselvurderingen fra PST, er Vandvik opptatt av at politiet skal være tilgjengelige for innbyggerne på årets markeringer, og ha en synlig tilstedeværelse på Pride. Det skal aldri oppstå tvil om uniformert politi er på jobb eller ikke.

-Beslutningen om at politiet ikke lenger skal bære uniform i paraden er tatt for å bidra til størst mulig trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, kommenterer Vandvik.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter