Polen og Ungarn i konflikt med EU

Foto: Frederic Koberl fra Unsplash
Foto: Frederic Koberl fra Unsplash

Regjeringene i Polen og Ungarn har denne uken klagd inn EUs såkalte rettsstats­mekanisme, som knytter fordeling av EU-midler til det unionen kaller respekt for demokratiske standarder, for EU-domstolen i Luxembourg. Det skriver Document.no

Polen og Ungarn har i tillegg vært under angrep fra EUs institusjoner på grunn av deres konservative familiepolitikk, og EU har blant annet blokkert midler til regioner i Polen som har definert seg som LHBTIQ-frie soner.

De to regjeringenes advokater hevder at reglene som kan stanse fordeling av EU-midler til Polen og Ungarn, er uklare og uforutsigbare. Dermed har striden mellom unionen og de to medlemsstatene tatt form av en full juridisk konflikt, skriver Bloomberg.

Document. no skriver at bakteppet for striden er politisk:

The EU has been battling Poland and Hungary over numerous issues, including the rule of law, LGBTQ rights and climate policy and so far has led to little by way of concrete punishment. Now, Poland is challenging a mechanism established in January that allows the EU to withhold budget distributions to member states.

Uten å bli tildelt noen av de massive midlene EU vil investere for å få fart på økonomien etter koronapandemien, kan de finansielle konsekvensene bli store for de to statene.

Polen hevder at selv ikke unionens egne institusjoner er enige om reglene:

Not even EU institutions seem to agree on the scope of the legislation, which is “very good evidence that the provisions of the regulation are unclear,” Sylwia Zyrek, a lawyer for Poland, told the court. “How can we adapt our conduct” if the “EU institutions have divergent opinions?”

Saken for EU-domstolen kommer like etter at Polens grunnlovsdomstol slo fast at polsk rett har forrang fremfor EU-retten i Polen.

En observatør mener at landet tester unionens grenser:

“The government has decided to put itself on the collision course with the EU,” said Piotr Buras, a senior policy fellow at the European Council on Foreign Relations in Warsaw. “They’re trying to test the limits of how far they can go.”

Den polske regjeringsadvokaten krever at rettsstats­mekanismen oppheves, og at EU må holde seg til traktatene i spørsmål som vedrører rettsstaten, skriver Le Point. Hennes ungarske kollega Miklos Zoltan Feher hevder på sin side at rettsstats- og budsjettspørsmål må håndteres separat.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter