Oslo kommunes handlingsplan for kjønn-, kjønnsutrykk og seksualitetsmangfold

Oslo Rådhus, Norge
Foto: Eirik Skarstein fra Unsplash

Byrådet i Oslo har vedtatt en handlingsplan som har som målsetting å bekjempe intoleranse og diskriminering. I handlingsplanen «Stolt og fri» står det at Oslo kommune vil bekjempe diskriminering slik at alle uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet føler seg trygge og som fullverdige og frie borgere.

Målene for handlingsplanen er å:
▪ øke anerkjennelsen av kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold i Oslos befolkning,
▪ skape større trygghet for seksuelle minoriteter med risiko for å bli marginalisert,
▪ sikre likeverdige tjenester for alle,
▪ fremme et inkluderende arbeidsmiljø for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet

Utfordringen er at målet synes å være et samfunn så konformt at det ikke er plass til de som mener at det bør være normer knyttet til seksualitet, kjønn og samliv. For er det virkelig slik at det å bryte normer for seksualitet alltid er positivt, selv om deltakerne samtykker?

Det er også en utfordring at Oslo kommune har et klart mål om å lære opp kommunens ansatte til å tenke “rett”.

Noen av målene er nemlig:

Oslo kommune skal gi opplæring om kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold til ansatte og ledere i kommunale virksomheter, med kurs, foredrag, øvelser, verktøy og veiledere for inkluderende språkbruk. Opplæring skal prioriteres gitt til ansatte innenfor  skole, helsevesen og eldreomsorg.

Men også i skole og barnehage skal likhetstanken formidles. Men hvordan formidler man ideen om kjønnsmangfold til barn?

Oslo kommune vil sikre at kjønns-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold er del av undervisningsopplegg om seksualitet og grensesetting i Osloskolen og barnehagene. Undervisningen skal likestille ulik seksualitet. Dette skal gjøres i samarbeid med elevene selv, ansatte, ledere og kompetente aktører på feltet.

Og er det så sikkert at konservative trossamfunn liker tanken på å bli belært av skeive Oslo?

Oslo kommune skal fremme dialogen om kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold i miljøer der det kan være vanskelig å være skeiv, ved å ha en tydelig dialog
med ledere og utfordre miljøer og trossamfunn.

Uansett: lenken til handlingsplanen ligger her. Oslos innbyggere går virkelig en skeiv framtid i møte. Spørsmålet er om det mangfoldige Oslo har rom for dem.

Handlingsplanen stolt og fri

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter