Oslo kommune skal gi unge under 16 år gratis prevensjon

Ungdom
Foto Devin Avery fra Unsplash

Saken ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyrets møte onsdag forrige uke. Dermed er aldersgrensen for gratis prevensjon på 16 år offisielt fjernet. — Dette er fantastisk og et steg fremover, sier Sol Stenslie, leder for Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) til VårtOslo.no

Nå er saken enstemmig vedtatt.

Onsdag forrige uke ble saken tatt opp i Oslo bystyre. Følgende tre punkter ble enstemmig vedtatt.

  • Bystyret mener at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år må fjernes.
  • Bystyret mener at tilbudet om gratis prevensjon må gjøres kjent gjennom seksualitetsundervisningen og skolehelsetjenesten.
  • Bystyret ber byrådet sikre at det finnes avfallsbøtter for sanitetsprodukter på alle toaletter i Osloskolen.

— Ved å fjerne aldersgrensen på 16 år imøtekommer vi et viktig behov i mange elevers hverdag som nå skal inngå i byens virke. Nå vil dagens ordning være lik, uavhengig om man er over eller under 16 år, sier Aina Stenersen (Frp), leder av Helse- og sosialutvalget til Vårt Oslo.

Aina Stenersen (Frp) kan fortelle at også informasjonen omkring unges seksuelle helse skal forbedres i skolene.

— Vi er glade for at forslaget vårt ble enstemmig vedtatt i Oslo bystyre. Erfaringer fra et prøveprosjekt i kommunen har vist positive resultater, og dette legger til rette for forebygging av uønskede svangerskap og abort, og gode samtaler med helsepersonell, sier Stenersen og legger til at tilgjengeligheten på informasjon omkring tilbudet også skal bedres.

Vi er også enige om at tilbudet om gratis prevensjon skal gjøres mer kjent i Oslo.

Sol Stenslie, leder i Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), er svært glad for at den tidligere aldersgrensen nå forsvinner og sier til Vårt Oslo:

 Vi syns jo dette er helt fantastisk. Vi vet at mange unge har sex før de fyller 16 år, og derfor er det viktig å arbeide forebyggende. Dette handler ikke bare om økonomien til de unge, men også om seksuell helse.

Mange unge har ikke foreldre som kan gi dem god informasjon om seksuell helse, så at skolene og resten av byen tilgjengeliggjør gratis prevensjon og informasjon om dette er veldig viktig for å forhindre skam og sykdom.

Stenslie håper at tilbudet etterhvert vil spre seg til resten av landet.

— dette er noe vi også har jobbet for siden vi startet organisasjonen for fem år siden. At alle, uavhengig av alder og kjønn, skal ha tilgang på prevensjonsmidler, er en av våre hovedsaker.

— Vi anser dette ser vi som en stor seier for Oslo, men håper også at dette vil spre seg videre til resten av landet. At ungdommen i Oslo er såppass flinke til å tale sin egen sak og arbeide frem slike krav er helt fantastisk. Men vi trenger dette i resten av landet også, sier hun og forteller at organisasjonen fører et aktivt arbeid for at de samme tilbudene skal nå andre kommuner.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter