Ole Gramstad Jensen ny styreleder i Til Helhet

Foto: Benjamin Child fra Unsplash
Foto: Benjamin Child fra Unsplash

Mandag ble det kjent at Jens Fredrik Brenne gir seg som styreleder i Til Helhet, og at advokat Ole Gramstad Jensen tar over vervet. I en pressemelding sier den nyvalgte styrelederen at Til Helhet står overfor en fase hvor det kan være hensiktsmessig med juridisk kompetanse i ledelsen.

Til Vårt Land sier Gramstad Jensen at det nye styret ikke har rukket å ha sitt første møte etter han ble valgt.

Hva Til Helhet skal være framover er også vanskelig å svare på for en leder som kommer utenfra og er på vei inn. Men essensen i arbeidet vil nok være det samme som tidligere, og slik sett ligger det ingen dramatikk i at det kommer inn en ny styreleder.

Vårt Land skriver at det har vært dramatikk  rundt Til Helhet de siste årene. Det omdiskuterte, kristne nettverket har fått stor medieoppmerksomhet for sitt tilbud rettet mot personer som selv opplever at de har en uønsket seksuell orientering. Nettverket er blitt beskyldt for å drive med konverteringsterapi, noe de selv har avvist.

Laget, Frikirken og Misjonsforbudet har trukket seg fra nettverket i den samme perioden, mens Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Normisjon, Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag stadig er medlemmer.

I pressemeldingen som annonserte at Ole Gramstad Jensen er nyvalgt styreleder, heter det at «Til Helhet er et kontaktforum for mennesker som opplever problemer med sin seksualitet og som selv ønsker hjelp i sin personlige prosess».

På spørsmål fra Vårt Land om han kan utdype hvem målgruppen deres er, svarer Ole Gramstad Jensen:

Ettersom jeg ikke helt har «tatt over tømmene» ennå, så mener jeg at dette bør besvares av andre enn meg på det nåværende tidspunkt. Espen Ottosen fungerer som talsperson på vegne av medlemsorganisasjonene og jeg viser derfor til ham vedrørende dette.

I november 2019 varslet regjeringen at de ville utrede et forbud mot konverteringsterapi. Den nye styrelederen i Til Helhet sier til Vårt Land at det er for tidlig for han å svare på om et eventuelt forbud mot konverteringsterapi vil være noe nettverket vil engasjere seg i:

Det kommer selvsagt an på hvordan Stortinget vil definere det som eventuelt skal forbys. Videre kommer det an på hvordan styret vil tenke om hvilken rolle organisasjonen skal spille i den forbindelse. Jeg vil anta at det nok vil være aktuelt med et høringsinnspill, men utover dette er det vanskelig å si noe nærmere nå.

Vårt Land viser til at Til Helhet har blitt beskyldt for å drive med konverteringsterapi, noe Til Helhet har avvist, og spørs hvordan tenker å ta tak i denne kommunikasjonsutfordringen:

Som advokat er jeg vant til å tenke at den som fremmer en påstand, må begrunne påstanden. Men ettersom dere stiller dette spørsmålet, så antar jeg at inntrykket har festet seg såpass at dette er noe vi må vurdere å gripe tak i. Men det blir opp til et samlet styre å vurdere.

På spørsmål fra Vårt Land om de er redde for hva et eventuelt forbud mot konverteringsterapi vil få konsekvenser for nettverkets tilbud, svarer den nye styrelederen:

 Da må i tilfelle forbudet defineres så bredt at det vil støte an mot EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, red.anm.) – og grunnlovsgaranterte rettigheter som tros-, forsamlings-, ytrings- og samvittighetsfrihet. Det bør derfor ikke være nevneverdig grunn til å frykte slike konsekvenser.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter