Norsk kirkeleder kritiserer Finland

Foto: Bogomil Mihaylov fra Unsplash
Foto: Bogomil Mihaylov fra Unsplash

FINLAND: International Lutheran Council fordømmer finske myndigheters behandling av dem som «fremholder Jesu ord om ekteskap og sex». – Jeg kan ikke tro at dette skjer i vår egen bakgård, sier biskop i kirkesamfunnet Den lutherske kirke i Norge (LKN) til Vårt Land.

 

I et brev publisert 29. juli av International Lutheran Council protesterer lutherske menigheter verden over mot finske myndigheters straffeforfølgelse av det de kaller «klar formidling av Jesu ord».

Brevet kommer etter at det er tatt ut tiltale mot riksdagspolitiker Päivi Räsänen og kommende biskop i det finske Missionsstiftet Juhana Pohjola.

Räsänen, som både har ledet partiet Kristdemokraterna og vært landets innenriksminister, er tiltalt for tre tilfeller av «hets mot en folkegruppe». Pohjola regnes som medskyldig i ett av disse.

Nedsettende ytringer

Ifølge den finske statsadvokaten dreier det seg om «nedsettende ytringer om homofile». Det første tilfellet gjelder en brosjyre om samliv fra 2004 som ble utarbeidet av Räsänen og Pohjola. Heftet handlet om ekteskap og likekjønnede forhold sett fra et tradisjonelt, kristent perspektiv. Den finske politikeren skal her ha påstått at homoseksualitet er en vitenskapelig bevist «psykoseksuell utviklingsforstyrrelse», ifølge en pressemelding fra den finske påtalemyndigheten.

I tillegg har Räsänen kommet med uttalelser om homofili i et radioprogram og i sosiale medier. I en tweet fra 2019 kom hun med kritikk av folkekirken i Finland for deres deltakelse i Helsinki Pride. Hun la ved et bilde av Romerne 1:24–27 i Det nye testamentet, der det blant annet står:

«Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. […] Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse».

Påtalemyndighetene mener uttalelsene krenker homofiles menneskeverd og overskrider grensene for ytrings- og trosfrihet.

Hver av tiltalene har ifølge Räsänen en strafferamme på to år.

– Jeg kommer ikke til å begynne å be om unnskyldning for Bibelens lære, men stå bak den, sa politikeren da Vårt Land først omtalte saken.

Torkild Masvie har tittelen biskop i Den lutherske kirke i Norge (LKN). Kirkesamfunnet er ikke en del av Den norske kirke.

Masvie mener straffeforfølgelsen av Räsänen og Pohjola er et «hårreisende angrep på tros- og ytringsfriheten», og mener brevet fra International Lutheran Council (ILC) er helt nødvendig for at finske myndigheter skal forstå alvoret i saken.

– Fordi vi nå har et nordisk naboland som går i retning av å begrense tros- og ytringsfriheten for sine innbyggere. Med dette brevet håper vi at finske myndigheter ser at dette vekker internasjonal oppmerksomhet og at de skjønner at de ikke kan holde på som de gjør, sier han.

Masvie har signert protestbrevet som biskop i LKN, og har støtte fra kirkesamfunnet sitt. Nå håper han at de store nordiske kirkene, inkludert den finske folkekirken, også skjønner at de må gå ut og forsvare trosfriheten.

Brev fra International Lutheran Council om trosfrihet i Finland. Rådet fordømmer behandlingen av Dr. Päivi Räsänen og Dr. Juhana Pohjola.

Kan få konsekvenser

et opprop til den amerikanske kommisjonen for internasjonal religionsfrihet (USCIRF) kommenterer akademikere fra universiteter som Stanford, Harvard, Yale og Princeton også saken. Her oppfordrer de amerikanske myndigheter til å straffe den finske statsadvokaten for å ha gjort seg skyldig i «grove menneskerettighetsbrudd».

USCIRF er nedsatt for å forsvare individers og gruppers tros- og ytringsfrihet, og har tidligere straffet kinesiske politikere og embetsmenn for deres rolle i forfølgelsen av muslimske Uigurer i Xinjiang-provinsen.

Hvis ikke engang biskoper og folkevalgte politikere har frihet til å uttrykke troen sin, altså sin støtte til skriften og historisk kristen lære, hvem kan gjøre det da?

—  Dr. Timothy Quill, generalsekretær i International Lutheran Council (ILC)

Hvis USCIRF tar saken videre kan den finske statsadvokaten og hennes støttespillere bli ilagt innreiseforbud til USA og andre land, samt visse økonomiske sanksjoner.

Oppropet er sitert i brevet som i dag går ut fra International Lutheran Council.

TWITTER: Et av tilfellene Päivi Räsänen er tiltalt for er denne Twitter-posten fra 2019. Hun stiller spørsmål ved hvordan Bibelen og kirkens lære passer sammen med Helsinki Pride, et arrangement som ifølge henne presenterer «skam og synd som en grunn til stolthet». Bildet er av Romerne 1:24-27, der det blant annet står «Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. […] Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse».

– En alarmerende eskalering

Generalsekretær i International Lutheran Council, Timothy Quill, understreker at det som skjer i Finland er en del av en større trend.

«I senere år har vi sett en raskt voksende intoleranse i Vesten for tradisjonell kristen tro og moral. Situasjonen i Finland representerer en ny og alarmerende eskalering av denne trenden», skriver han i en e-post til Vårt Land, og spør:

«Hvis ikke engang biskoper og folkevalgte politikere har frihet til å uttrykke troen sin, altså sin støtte til skriften og historisk kristen lære, hvem kan gjøre det da?»

Quill gir sin fulle støtte til «ILCs venner i den finske kirken», og ber om at finske myndigheter tar situasjonen på alvor.

«Vi oppfordrer myndighetene til å bekrefte sin forpliktelse til tros- og ytringsfrihet ved å avslutte den urettferdige straffeforfølgelsen av kommende biskop Pohjola og riksdagsmedlem Räsänen»

Eit innlegg på Twitter, med bilete av bibelvers under Helsinki Pride, sette politikar Päivi Räsänen på radaren til den finske statsadvokaten, politiet og internasjonal presse. Sjølv har ho levd tett på spørsmål om skuld, lovbrot og straff heile livet.

Vi kan ikke sensurere Bibelen

Berit Hagen Agøy er generalsekretær i Mellomkirkelig råd, rådet som jobber med å fremme kontakten mellom Den norske kirke og utelandske kirker og internasjonale organisasjoner.

Den norske kirke er ikke medlem av ILC, og har ikke signert oppropet.

– Det å hevde et tradisjonelt syn på homofilt samliv er definitivt innenfor trosfriheten. Det må det være anledning til å gjøre både her og i Finland, sier Agøy.

Agøy kjenner ikke detaljene i saken i Finland, men forklarer at dersom anklagene går på at man har sitert Bibelen direkte, så vil det være å regne som «et alvorlig brudd på trosfriheten».

– Det er mange ting i Bibelen som er provoserende og utfordrende, og som vi skulle ønske at ikke sto der. At noen bibeltekster kan stikke i sjelen er noe vi må forholde oss til. Vi kan ikke begynne å sensurere Bibelen.

Bibelsitat eller maktmiddel?

Samtidig presiserer generalsekretæren at det kan være stor forskjell på direkte sitater fra Bibelen og hva som er «strategisk bruk av bibelsitater».

– Det er noe annet å bruke bibeltekstene som et maktmiddel og på en måte som med hensikt sårer eller trakasserer, sier hun.

Agøy sier at Den norske kirke «deler et engasjement for trosfriheten», men ønsker ikke å si noe om hvordan trosfriheten er ivaretatt i denne saken.

– Vi holder fast ved at ytringsfriheten skal være så vid som overhodet mulig. Men det pålegger oss også et ansvar for å bruke den samvittighetsfullt, sier hun.

– Skjer i vår egen bakgård

– Har den finske statsadvokaten delvis rett i sine anklager, Torkild Masvie?

– Nei, det opplever jeg ikke at hun har. Alt jeg har sett i denne saken er innenfor en alminnelig utøvelse at tros- og ytringsfriheten. Det er derfor det den finske statsadvokaten gjør er så hårreisende, forklarer LKN-biskopen.

Masvie sier han «ikke kan tro» at nordiske medier ikke har dekket saken tydeligere, og er tydelig opprørt over at noe så «anti-demokratisk» får utspille seg «i vår egen bakgård». Han håper ILC-brevet og støtten fra USA er det som skal til.

– Jeg regner med at dette blir lagt merke til. Hvis internasjonale allierte reagerer så sterkt, må vi snart se en reaksjon fra Finland, fastslår Masvie.

– Vi trenger en full retrett. Dette er alvorlig, og vitner om en type atferd man vanligvis kun ser i totalitære regimer, legger han til.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter