Norges Kristne Råd støtter forbud mot konverteringsterapi

Stemme
Foto: Element5 Digital fra Unsplash

Da Kulturdepartementet tirsdag holdt høringsmøte om lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi, hevdet Norges Kristne Råds utsending Dag Nygård at organisasjonen støtter en slik lov.

Norges Kristne Råd er en paraplyorganisasjon med 26 medlemskirker. Nesten hele kristen-Norge er medlemmer der. Ifølge Nygård støtter altså alle disse – fra Den katolske kirke til Pinsebevegelsen – innføring av et forbud mot såkalt konverteringsterapi.

Regjeringen la frem et slikt forslag i juni, og dette er nå på høring. Den skriftlige høringsrunden pågår til 15. oktober, og i dag var det mulighet til å gi muntlige innspill i et høringsmøte. Der sa utsendingen for de kristne kirkene i Norge, Dag Nygård:

– Et forslag om lovregulering av dette som kalles konverteringsterapi, støttes av Norges Kristne Råd. Flere av medlemssamfunnene har tatt inn i sine retningslinjer at det å tilby slik behandling er uakseptabelt.

Han bemerket at høringsnotatet legger opp til at man skal skjelne mellom «samtaler og forbønn på den ene siden, og mer eller mindre strukturelle forsøk» på å oppnå endring på den andre siden.

– En slik differensiering er viktig, men det kan være vanskelig å trekke grenser mellom dem, uttalte Nygård.

Han sa også at Norges Kristne Råd mener det bør være absolutt forbud ikke bare opp til 16 års alder, men helt til myndighetesalder.

– Det er vanskelig å forstå at dette vil være uforholdsmessig inngripende.

Dag Nygård er spesialrådgiver i Norges Kristne Råd og har personlig bakgrunn fra Pinsebevegelsen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter