Norge vil stoppe hjelp til LHBTIQ-frie soner i Polen

Foto: Kamil Gliwinski Unsplash
Foto: Kamil Gliwinski Unsplash

Det er Document som skriver:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) nekter å gi økonomisk bistand til kommuner i Polen som har erklært seg som LHBT-frie soner.

Det begynte i Swidnik, et fylke i de tradisjonelt konservative områdene sørøst i Polen.

I mars 2019 vedtok fylkestinget i Swidnik en resolusjon der området ble erklært som en sone «fri for LHBT-ideologi». I ettertid har mer enn 100 polske byer, kommuner, fylkeskommuner og provinser vedtatt lignende erklæringer.

Nå varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun vil ta Norges økonomiske muskler i bruk for å svare på utviklingen. Det å erklære seg som LHBT-ideologifri sone er uforenlig med å motta pengestøtte gjennom EØS-midlene, fastslår hun.

– Vi har et godt samarbeid med Polen om EØS-midlene, sier Eriksen Søreide til NTB.

– Men vi setter også noen tydelige grenser for hva norske EØS-midler kan og skal gå til.

Juridisk utredning
Eriksen Søreide forteller at Utenriksdepartementet nylig bestilte en juridisk utredning fra FMO, som er EØS-midlenes sekretariat i Brussel, for å få vurdert hva man kunne gjøre i saken.

Basert på denne utredningen har Utenriksdepartementet konkludert med at det ikke vil være i tråd med regelverket for EØS-midlene å gi prosjektfinansiering til fylker og kommuner i Polen som har erklært seg som LHBT-ideologifrie soner. Dette begrunnes med at erklæringene kommer i konflikt med det felles europeiske verdigrunnlaget som EØS-prosjektene skal bygge på.

Så lenge erklæringene står ved lag, vil de LHBT-ideologifrie sonene derfor ikke motta penger fra Norge.

– Vi ønsker jo å støtte opp om en politikk for mangfold og frihet, sier Eriksen Søreide.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter