Foto: Margaux Bellott fra Unsplash
Foto: Margaux Bellott fra Unsplash

Min første og siste Pride-parade

Jeg trodde jeg støttet kjærlighet ved å gå i Pride-paraden, men jeg tok feil.

Følger vi den politiske agendaen til regnbueorganisasjonen FRI, skal barn eksempelvis kunne ha tre foreldre med tre ulike kjønn der alle tre er gift med hverandre. I FRIs regi læres barn og ungdom opp i at de kan være født i feil kropp, at kjønn er en følelse og ikke biologi, og barnevernet kan kalle det omsorgssvikt om foreldre ikke vil sterilisere sine barn med kjønnskorrigerende behandling. Bli med ut av regnbuerusen.

Det er fantastisk å elske noen og bli elsket tilbake. Premisset for å leve ut sin kjærlighet i samfunnet vårt er at det er samtykke – og lovlig. Frihet og kjærlighet er gode grunner til å markere med et folketog, det er jo slik vi markerer 17.mai. Det var derfor jeg i New York for noen år siden deltok i Pride – min første og siste parade. Her er en fortelling om hva som ligger bak regnbueflagget i Norge.

Hva betyr det å vifte med regnbueflagget?

Som en politiker å regne med vil jeg jobbe for at Norges befolkning skal få like muligheter. Jeg tror mennesker har like høy verdi, men jeg tror ikke at alle ideer kan eller bør likestilles, derfor vil jeg særlig kjempe for barn og ungdoms rettigheter og rett til vern. Jeg kjenner til uønskede episoder som mine homofile venner og kollegaer har blitt utsatt for, og jeg deltok i paraden i New York som en slags støtteerklæring til dem. Paraden ga meg nye inntrykk, ikke alt var like barenvennlig i rammene rundt arrangementet, men holdningen etter min første parade var at jeg sikkert kunne gå igjen.

Det var inntil jeg ble gjort oppmerksom på FRI-foreningens politiske agenda med radikale lovendringsforslag i Norge. På hjemmesiden til FRI finner du at de ønsker eierskap til alle Pride-festivaler fordi paraden er “(…) en mulig plattform for å sette lys på de kampene vi fortsatt kjemper” og FRI fremmer sin politiske agenda gjennom å “(…) drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet, blant annet politikere, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og massemedier.”

Jeg oppdaget også at FRI-foreningen bruker ungdomspolitikere som influensere med nasjonalpolitisk påvirkning. Dette bekreftes av Advokat Vaar AS og Skeiv Ungdom i et dokument som formidler hvordan man best kan jobbe for å endre lovverket knyttet til kjønnsforståelse. Resultat: På Skatteetaten kan du nå endre kjønn om du føler for det – ingen utredning påkrevet, bare din signatur på at du “opplever å tilhøre et annet kjønn”.

Hva betyr skeiv ideolgi?

Du kan ikke lenger legge til grunn at du vil gå i paraden av selvvalgte årsaker, som de fleste politikere gjør, når det å gå er å gi stemme til en organisasjon som krever definisjonsmakt over sex og kjønn. Paraden representerer toppen av isberget på en ideologisk retning som er radikal på flere måter. Konsekvensene kan beskrives som “skeiv ideologi” – og fremmer teorier og språklig dekonstruksjon av samlivsrelasjoner og begrepet “kjønn”. Kjønn blir nedgradert til en følelse, og et tredje kjønn skal introduseres og innføres i lovverket og barneskolemateriell. Det utarbeides stadig begreper og nyord for å tette hullene i skeive teorier, som “kjønnsidentitet”, “kjønnskreative barn” og “kjønnskategorisering” av barns adferd og uttrykk. Og for skattebetalernes penger tilbys barn og ungdom kurs i normkritikk med gratis reiser og opphold.

Hva bør vi vite om FRI som samfunnspåvirker?

For organisasjonen FRI handler altså paraden om politikk og lovendring for friere seksualitet og radikal kjønnsforståelse. Det handler ikke lenger om kjærlighet, for på den politiske agendaen til FRI er ordet “kjærlighet” nevnt én eneste gang, mens kjønn og seksualitet er omtalt flere hundre ganger. Det jeg trodde Pride sto for, at å flagge og gå i tog for å støtte kjærligheten, er heller blitt en støtteerklæring til regressive idéer med alvorlige konsekvenser. De fleste blir overrasket når jeg lister opp noen få utdrag fra FRIs agenda og konsekvenser ved skeiv politikk:

Du kan ikke lenger legge til grunn at du vil gå i paraden av selvvalgte årsaker, som de fleste politikere gjør, når det å gå er å gi stemme til en organisasjon som krever definisjonsmakt over sex og kjønn.

Pride representerer radikal politikk og uansvarlighet ovenfor barn

Det mest alvorlige med “skeiv politikk” mener jeg er at det kan virke som om barn ikke kommer først i FRI-bevegelsen, voksnes behov har førsteprioritet. Venstresiden i politikken vil at vi skal innføre slik agenda i alle barnehager og skoler, og i hele samfunnet ved opplæring i kurset “Rosa kompetanse”, som ikke bygger på fagfellevurdert forskning.

Vi kjenner alle behovet vi har for å vite hvor vi kommer fra, hvem vi er, om vår identitet. I følge FRIs agenda skal barn eksempelvis kunne ha tre foreldre som alle tre er gift med hverandre, med tre ulike kjønn, alle med like foreldrerettigheter. Hva kan dette samfunnseksperiementet ha å si på barns identitet kan vi bare gjette, men at det er til det bedre? Neppe. Er det grunnlag nok for oss voksne, at med en selverklært følelse skal vi få tildelt et rettslig foreldrekrav? Gjelder det motsatt vei også, at når barna blir voksen, kan man da fraskrive seg de foreldrene man ikke ønsker og heller finne seg nye?

Kunnskap om pride og regnbueflagg burde flere kjenne til

Pride er blitt et viktig verktøy for FRI-bevegelsen for å oppnå makt, tilgang på offentlige midler og aksept for sine mål om å tilpasse samfunnet vårt for voksne menneskers individuelle seksualiteter og følelsesbehov. Mens barns behov for rammer og trygghet, det som etter min mening er i kjernen av det som er viktigst i et samfunn, er fraværende i FRIs budskap.

Vår kjærlighet og omsorg overfor barn er det spesielt verdt å ivareta, fordi en god barndom varer livet ut og vi skylder dem å ta en grundig og åpen debatt uten å være fastlåst av politisk korrekthet.

Det er kjærlighet verdt å kjempe for.

Derfor går ikke jeg lenger i paraden eller sympatiserer med regnbueflagg. Det norske flagg derimot symboliserer verdier som likeverd, frihet og stolthet (pride). Hva flagger din kommune med?

Dele
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Andre skribenter
Relaterte saker