Metodistkirken mot splittelse?

Foto: Tim Kraus fra Unsplash
Foto: Tim Kraus fra Unsplash

Metodistkirken i Norge har i lengre tid ønsket at det skal bli mulig å vie to av samme kjønn til ektepar. Kirken ønsker også å ordinere homofile og lesbiske prester.

Dette vedtok den norske Årskonferansen i 2019. Vedtaket kommer etter mange års diskusjon innad i United Methodist Church (UMC), kirkesamfunnet hvor den norske Metodistkirken er medlem.

Flere lands årskonferanser ønsker samme endring som den norske. Noen årskonferanser fra mer konservative land vil i stedet trekke seg ut av UMC, og har tatt initiativ for å starte denne prosessen.

– Reglene for å trekke seg ut er strenge, så dette er en hodepine i seg selv, sier Hilde Marie Øgreid Movafagh, som er rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar, til avisen Vårt Land.

Nylig var metodistkirker i Nord-Europa og Eurasia samlet til en ekstraordinær sentralkonferanse.

I forkant av konferansen hadde en gruppe arbeidet med et forslag til vedtak for å hjelpe metodistkirker på begge sider av konflikten.

– Sidene har blitt mer og mer steile, sier Movafagh.

Ifølge rektoren var det to mål med den ekstraordinære Sentralkonferansen:

  1. Gjøre det enklere for de årskonferansene som ønsket å trekke seg ut,
  2. Flytte fullmakt fra Sentralkonferansen til Årskonferansen når det gjelder avgjørelser omkring ordinasjon og vigselsliturgi.

Dette forslaget hadde alle parter jobbet med i lengre tid, forteller Movafagh.

Da forslaget til vedtak kom på bordet i Sentralkonferansen, foreslo likevel en delegat fra Estland å stryke den delen som handlet om flytting av fullmakt.

Det endte med at vedtaket ble godkjent med endring: Det ble enklere for de som ville trekke seg ut, med tanke på overføring av bygninger og andre praktiske løsninger – men fullmakten til å endre ordinasjons- og vigselspraksis ble liggende hos Sentralkonferansen.

– Det er dette som gjør så vondt. Det vi var enige om, og hadde jobbet gjennom, og bare formelt skulle godkjenne – det ble endret fundamentalt i siste liten. Det er derfor vi i Norge reagerer så sterkt, sier Movafagh til Vårt Land.

Kan trekke seg tidligst i 2025

Når en årskonferanse vil trekke seg ut av UMC, må dette gjøres i flere omganger. Det må vedtas på to sentralkonferanser etter hverandre, og også godkjennes på Generalkonferansen.

Neste generalkonferanse er i 2024, og året etter er det sentralkonferanse. Årskonferansene som ønsker å forlate UMC kan derfor først gjøre det i 2025.

Om to år kan altså samlingen av metodistkirker i UMC se ganske annerledes ut.

I 2019 strevde den norske Årskonferansen med hvordan de rent formelt skulle gå i det Movafagh kaller en mer inkluderende retning.

– Vi tenkte da at vi kanskje måtte forlate UMC, men nå går altså de konservative i stedet. Nå venter vi på det.

Hun bekrefter overfor Vårt Land at prosessen er krevende, også relasjonelt.

Flere av årskonferansene som forlater UMC skal, ifølge Movafagh, ønske å melde seg inn i det nylig opprettede, og mer konservative, Global Methodist Church.

Biskop: – Vi skal tillate likekjønnet ekteskap

På Norges Kristne Råds generalforsamling meldte biskop i Metodistkirken i Norden, Christian Alsted, at Metodistkirken i Norge i nær framtid vil tillate likekjønnet ekteskap, skrev Vårt Land onsdag.

Han sa også at kirken i fremtiden vil ha homofile pastorer.

– Jeg vet ikke nøyaktig når dette vil skje, hvor mange steder eller hvor ofte. Men det er ingen tvil om at det vil skje, sa Alsted onsdag.

 

Metodistkirkens struktur

  • Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.
  • Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.
  • Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden
Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter