Esben Esther Pirelli Benestad kritiserer staten for å lytte til Genid

Foto: Engin Akyurt fra Unsplash
Foto: Engin Akyurt fra Unsplash

Tidligere denne måneden kom det statlige tilsynet Ukom med en rapport som slår fast at dagens behandlingstilbud til unge med kjønnsinkongruens kan gå utover pasientsikkerheten.

Én av organisasjonene som har bidratt til organisasjonen er pårørendeorganisasjonen Genid, som til Dagen har uttrykt begeistring for rapporten.

Nå kritiserer sexolog og professor Esben Esther Pirelli Benestad staten for å lytte til organisasjonen.

Det melder Subjekt torsdag.

– Genid er støttet av feminister, ultra høyrefolk og fundamentalistiske kristne. De er en forunderlig lapskaus. Hadde de ikke hatt et felles mål om å få slutt på selvbestemt kjønn og begrense tilgangen på positivt kjønnsbekreftende behandling, hadde de mest sannsynlig klort ut øynene på hverandre, sier Benestad til Subjekt.

– Meningsløst

Benestad er oppgitt over at alle grupper og interesser skal høres i saken, melder avisen.

I stedet mener Benestad at transpersoner og behandlerne som kjenner personene det gjelder skal få avgjøre.

– Det blir som å taue inn Jehovas vitner når man skal lage retningslinjer for blodoverføring: Helt meningsløst, sier Benestad.

Benestad har i en årrekke tatt imot personer som opplever kjønnsinkongruens ved sin klinikk. I februar i år ble det kjent at Benestad mister legelisensen, etter at Statsforvalteren i Agder konkluderte med at klinikken har brutt med kravene for forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

Genid svarer på kritikken

Genid svarer på sin side at de ikke legger skjul på at gruppen består av ateister, agnostikere, muslimer og kristne.

Nestleder i Genid, Marianne Brattgjerd, mener Benestad velger å fokusere på hvem som fronter argumentene, i stedet for å svare på dem.

– Den politiske tilhørigheten vår spriker fra venstre til høyre. Det som samler oss er vår bekymring i forhold til behandlingstilbudet til personer med kjønnsinkongruens, da særlig mindreårige, sier Brattgjerd til Subjekt.

GENID: Marianne Brattgjerd i pårørendeorganisasjonen Genid. Foto: Privat

Tror rapport kan markere et veiskille

Genid kjemper for at helsevesenet skal være restriktivt med å gi kjønnsbehandling, spesielt til unge. Nettverket samler påpørende til personer med kjønnsinkongruens, i tillegg til fagpersoner på feltet.

Brattgjerd har tidligere uttalt til Dagen at hun tror Ukoms rapport kan markere et veiskille. I rapporten konstaterer det statlige tilsynet at det er behov for å gjøre en systematisk kunnskapsoppsummering.

– Hvis Helsedirektoratet gjør en systematisk kunnskapsoppsummering, må man følge evidensen. Da er det ingen vei tilbake, da må de stramme inn, sa Brattgjerd til Dagen da rapporten ble lansert.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter