Metodistkirken mot splittelse på grunn av homofilispørsmålet

Foto: Brielle French fra Unsplash
Foto: Brielle French fra Unsplash

I slutten av forrige uke offentliggjorde et ukjent antall amerikanske metodistmedlemmer at de nå trekker seg ut av den globale Metodistkirken. Utbryterne tilhører den konservative fløyen i det verdensomspennende kirkesamfunnet. Det skriver avisen Dagen.

I stedet oppretter de et eget kirkesamfunn som de kaller «Global Methodist Church». Det bekrefter leder av hovedstyret for Metodistkirken i Norge, Audun Westad, til Dagen.

Dermed har Metodistkirken fått sin første utbrytergruppe som følge av den opprivende debatten rundt spørsmålet om likekjønnet samliv som har pågått innad i kirkesamfunnet over lengre tid.

Utsatt i fire år

Det var fredag forrige uke at lederkommisjonen i United Methodist Church kunngjorde at Generalkonferansen 2020 nok en gang utsettes. Denne vil nå avholdes i 2024. Også denne gangen er det ulike utfordringer knyttet til koronapandemien som setter kjepper i hjulene for gjennomføringen av konferansen.

Generalkonferansen er det aller øverste nivået i den verdensomspennende Metodistkirken. Den samles hvert fjerde år med delegater fra hele verden. Det er bare Generalkonferansen som kan gjøre endringer i Metodistkirkens lære og teologi.

Det var varslet at det på denne Generalkonferansen vil bli besluttet hvorvidt kirkesamfunnet skal godta likekjønnede samliv på lik linje som samliv mellom en mann og en kvinne.

Lei av å vente

Dagen etter nyheten om utsettelsen annonserte en gruppe mennesker innad i The United Methodist Church at de ikke lenger ønsket å være en del av kirkesamfunnet.

– Vi ser rundt om i verden at både menigheter og enkeltpersoner nå sier at de ikke gidder å vente på en avgjørelse lenger, og flere av disse vil nå bryte ut av Metodistkirken og opprettet et nytt kirkesamfunn, sier Westad til Dagen.

Westad representerer det nordiske og baltiske bispeområdet i Metodistkirkens kommisjon som arrangerer den globale Generalkonferansen.

– Truet med å trykke på knappen

Westad forteller at splittelsen har ligget i kortene en stund.

– De har truet med å trykke på knappen hver gang det har vært en overskrift om likekjønnet samliv, men dette er første gang de har satt en dato for når de starter opp noe eget.

Protestgruppen har allerede opprettet en egen nettside, og første samling, eller «lansering» av kirkesamfunnet, er 1. mai 2022.

Westad er spent på hvor mange mennesker som trekker seg ut av Metodistkirken og bli en del av det nye kirkesamfunnet.

– Det blir interessant å se hvor mange det faktisk er snakk om og hvordan dette vil bli, og hva de faktisk mener med oppstart. Det kan bety så mangt, sier lederen for det norske hovedstyret.

Konsekvenser for Norge

Han frykter ikke at splittelsen i USA vil få noen umiddelbar konsekvens for Metodistkirken i Norge.

– Jeg tror ikke det vil påvirke arbeidet vårt i særlig grad rent umiddelbart. Det er nok en del skuffelse her til lands også, men vi har gode prosesser for dette.

Han kommer samtidig med et lite stikk til amerikansk debattkultur.

– I USA blir diskusjonen fort svart/hvit, og de er jo ikke akkurat et folk som er viden kjent for å inngå kompromisser. Sånn sett er vi nok litt mer edruelige her til lands.

– Så du tror ikke at dette vil føre til en splittelse for kirkesamfunnet i Norge også?

– Ikke i stor skala nei. Det kan hende at noen ser at det bærer samme vei for de, og det må de stå fritt til å gjøre. Men jeg tror ikke vi vil få den samme opprivende polariseringen her i Norge eller i Europa for den saks skyld.

Leit, men greit

– Hva tenker du selv om at splittelse i den globale Metodistkirken nå er et faktum?

– Jeg har et todelt syn på det. Jeg synes det er leit at vi ikke kan finne en vei i uenigheten. Det er tross alt langt mer som forener oss enn det som skiller oss, sier han.

– Men når det er sagt så mener jeg det er bedre at folk er i et kirkesamfunn som de føler de kan stå inne for og føler seg hjemme i. Sånn sett kan det kanskje være til det bedre for noen å trekke seg ut, selv om jeg gjerne skulle sett at vi hadde klart å holde oss samlet, sier Westad.

– Aldri skjedd før

Ifølge den offisielle uttalelsen fra kommisjonsmedlemmene skal man ha vurdert å flytte Generalkonferansen til 2023, men dette ble avslått av en rekke årsaker, deriblant nærheten til Generalkonferansen 2024 som uansett skal avholdes året etter.

>Dermed blir Generalkonferansen for 2020 og 2024 på et vis slått sammen. Forrige gang Generalkonferansen ble avholdt var i 2016. Dermed vil det nå gå åtte år mellom en Generalkonferanse i Metodistkirken blir avholdt.

– Det har aldri skjedd før. Dette er en ekstraordinær situasjon som setter press på mange områder innad i Metodistkirken, sier Westad.

Blant annet medfører forskyvingen av Generalkonferansen at alle gjeldende verv forlenges.

– Det er må som må stå på vent. Selv skulle jeg egentlig gått ut av mitt verv i 2020, men nå må jeg sitte til 2024, sier han.

Ingen digital løsning

Også muligheten for å avholde konferansen digitalt ble foreslått, men dette ble også nedstemt. Ifølge kommisjonen ville et virtuelt alternativ for generalkonferansen ikke kunne ivareta integriteten til stemmegivnings- og legitimasjonsprosessen, oppfylle juridiske krav og støtte kompleksiteten til lovgivningen.

I tillegg ville ulike tidssoner og tolkning til ulike språk blitt et problem hvis den globale konferansen skulle avholdes digitalt.

Skuffelse i begge fløyer

Westad var selv med på å beslutte at Generalkonferansen skulle utsettes. Pressemeldingen ble sendt ut fredag 4. mars.

– Ingen av partene i denne saken er fornøyd med at det ikke kommer en avgjørelse, sier han.

Det skal være skuffelse å spore både i den konservative og den liberale fløyen over stadige utsettelser av en avgjørelse i samlivsspørsmålet.

– Men vi er enige her i Norge om at vi må få snakket sammen og behandle dette spørsmålet på riktig måte, sier han, og legger til at det er ulik grad av forståelse blant kirkesamfunnets medlemmer både globalt og nasjonalt.

 

Dagen

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter