Metodistkirken beholdt tradisjonelt syn på ekteskapet

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

«Rask oppsummering: Skuffende og uten evne til å vise en vei fremover for kirken», skriver metodistdelegat Audun Westad på sin Facebook-side.

«Og ja – jeg er blant dem som er virkelig lei meg. Jeg hadde håpet på et utfall som var mer romslig og ivaretok alle parter», skriver Hilde Marie Movafagh på sin Facebook. Hun er rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar på MF Vitenskapelig høyskole, og sier til Stavanger Aftenblad:

Håpet var at Metodistkirken skulle få ro i spørsmålet om homofilie. I stedet har det motsatte skjedd. Frontene er blitt skarpere, utfallet er elendig. Det tror jeg både progressive og konservative metodister i Norge er enige om.

Tirsdag kveld amerikansk tid ble det vedtatt at The United Methodist Church som Metodistkirken i Norge er en del av, ikke endrer sin lære om homofilt samliv. Tvert om vedtas en plan som vil innebære innstramming i kirkens syn på homofilt samliv.

Den ekstraordinær generalkonferansen på globalt nivå har blitt holdt i St. Louis i USA de siste dagene. Homofilisaken har vært eneste sak på agendaen.

Fra Norge har to delegater fra Metodistkirken deltatt: Audun Westad og Frøydis Grinna.

Tre modeller for hvordan metodistkirken skal forholde seg til homofile ble på forhånd lansert av en arbeidsgruppe nedsatt av biskopene. En fjerde modell ble lansert på oppløpssiden.

Siden 1972 har kirkens lære vært at homofili er «uforenlig med kristen lære», skriver Vårt Land.

Norske delegater ønsket homovigsler

Begge delegatene fra Norge støttet forslaget som åpner for å vie folk av samme kjønn.

Delegat Audun Westad har rapportert fra generalforsamlingen til følgere hjemme i Norge på Facebook. Tirsdag kveld amerikansk tid skrev han:

Skuffet? Ja

Lei meg? Ja

Opprørt? Ja

Motløs? Nei!

Etter en heftig debatt vedtok flertallet av delegatene å gå videre med det som er kalt «Traditional Plan». Denne holder fast på teksten i kirkeordningen både når det gjelder restriksjoner mot ordinasjon og vigsler, og at homofilt samliv er «uforenlig med kristen lære».

«Traditional Plan» oppfordrer de som ikke er enige i dette om å forlate kirken og finne et annet kirkesamfunn å melde seg inn i.

Hilde Marie Movafagh, rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar på MF Vitenskapelig høyskole, og sa til Stavanger Aftenblad:

Dette må vi virkelig snakke om i Norge. Alle ansatte i Metodistkirken møtes onsdag, og i sommer er det årskonferanse. Metodistkirken i Norge er også delt i spørsmålet om homofili, og det er store forskjeller geografisk. Kirken i Stavanger er for eksempel en av mange menigheter hvor det er uenighet i denne saken, og Sør- og Vestlandet er nok mer konservativt enn andre deler av landet, samtidig tror jeg mange konservative også er fortvilet over måten dette har skjedd på. Det er skapt skarpe fronter, og prosessen har vært rotete og uverdig.

Hun mener den vedtatte planen vil forsterke det konservative synet som per nå er kirkens offisielle syn. Vedtaket vil innbære at likekjønnede vigsler ikke kan foregå i Metodistkirken, eller av en metodistprest, og at homofile i parforhold ikke kan bli ordinert til prest eller diakon i Metodistkirken:

Vedtaket vil få den effekt at vi som er progressive (støtter homofil vigsel) ikke kan tale om det, i mitt tilfelle i undervisning. Prester som velger å vie homofile risikerer å miste ordinasjonen, ettersom det nå også er vedtatt et system for straffereaksjoner.

De norske delegatene og Movafagh har støttet planen som på forhånd fikk navnet «One Church».

– En slik ordning ville lignet den i Den norske kirke, der det er mulig å ha to syn i denne saken. «One Church» ville altså ikke innebære noen form for tvang for de konservative, og hele regioner av metodister i Afrika kunne fortsatt med sitt konservative syn, sier Movafagh.

– Men mest oppsiktsvekkende er det at en konferanse med 800 deltagere har vedtatt noe som vil bli kjent ugyldig. Planene skal godkjennes av et juridisk råd i april, og her vil den bli kjent ugyldig, sier Movafagh.

Juridisk råd skal behandle vedtaket i april. Blant de ti som sitter i rådet, er metodistprest Øyvind Helliesen, som var prest i Stavanger i en årrekke.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary