Lovforslag om forbud mot konverteringsterapi blir forsinket

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) opplyser til Vårt Land at målet nå er et vedtak om forbud mot konverteringsterapi i Stortinget i høst.

– Det er opp til Stortinget, men dette kan gå, sier hun til avisen.

Fredag før palmesøndag kom regjeringen selv med budskapet: Loven om forbud mot konverteringsterapi – også omtalt som homoterapi – var forsinket. Selv om forslaget var lovet til stortingsbehandling i vårsesjonen, ble altså tiden for knapp.

 Nå kan jeg si at lovforslaget vil være klart til sommeren. Det er jo ingen lang forsinkelse, sier statsråden til Vårt Land.

På spørsmål om hvorfor forslaget blir forsinket, svarer hun:

– Vi måtte jo begynne fra «scratch» etter forrige regjering: Lovforslaget deres gikk ikke langt nok og var ikke omfattende nok. Vi ville sikre et forbud. Høringsrundene har vist at det har vært mange meninger om dette. Vi skal legge frem et solid forbud, som står seg opp mot menneskerettighetene.

Vårt Land skriver at nettopp på det punktet har Anette Trettebergstuens eget forslag møtt motstand i høringen som ble avsluttet i oktober 2022. Flere tunge instanser har stilt spørsmål ved om det er i tråd med menneskerettslige forpliktelser å forby terapi der voksne mennesker samtykker til det.

I februar bekreftet Trettebergstuen at målet fortsatt var et «totalforbud» mot konverteringsterapi.

På spørsmål fra Vårt Land om det er et «totalforbud» som kommer før sommeren, utdyper hun mer om hva hun regner som et totalforbud:

Det vil bli et totalforbud mot å drive med konverteringsterapi som er skadelig i praksis. Så ser vi på innvendingene i høringen om situasjoner der dette ikke er skadelig og skjer med samtykke. Disse problemstillingene har vært diskutert offentlig og de ser vi på nå.

På spørsmål om regjeringen måtte gjøre noen avgrensninger av definisjonen av konverteringsterapi, svarer hun ja.

Dersom Trettebergstuens lovforslag behandles av Stortinget innimellom budsjettsakene kommende høst, vil det fortsatt ta noe tid før forbudet trer i kraft. Ventelig vil det skje etter neste årsskifte.

Ukene før påske fikk Vårt Land opplysninger fra flere aktører som er koblet til prosessen i regjeringspartiene, som tydet på at regjeringen kunne ha vansker med å rekke frister for stortingsbehandling av lovforslag i vår.

Inntrykket Vårt Land fikk, var at nettopp de menneskerettslige sider ved et forbud trengte mer tid. Og at det var krevende å finne en balansegang der et forbud møtte deler av livssynssektoren.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter