Liberalistene i FrPU vil fjerne ekteskapsloven

Foto: Jackson Simmer fra Unsplash

I et innlegg på Verdidebatt går Armin Braini, første nestformann i Oslo FrPU inn for å fjerne ekteskapsloven. Begrunnelsen er at en statlig lov burde ikke kunne diskriminere noen for hvem eller hvor mange de vil gifte seg med.

Armin Braini skriver blant annet:

Staten undertrykker

Er det en fellesnevner når det gjelder undertrykkelse og diskriminering mot LHBTQI+-bevegelsen gjennom historien, så har det vært staten. Myndigheter som har ført en agenda i samarbeid med religiøse bevegelser i målet om å innblande seg i samfunnets normer og verdier, produserte en politikk som diskriminerte, undertrykte, og frarøvet friheten fra LHBTQI+-personer.

Når staten har dypt fotfeste i normer helt ned til individuelt nivå, blir vi sårbare for undertrykkelse. Gjennom lover ble det nemlig gitt utrykk for at det er lite rom for det mangfoldet av seksuelle orienteringer som virkelig eksisterer.

Ekteskapsloven er loven som definerer konkret hva et ekteskap er. Den samme loven har holdt homofile ifra å likestilles med heterofile når det gjelder det å kunne gifte seg. Selv om loven ikke lenger diskriminerer to av samme kjønn, så har det blitt et unødvendig instrument som favoriserer enkelte samlivsformer.

Likestill alle

LHBTQI+-bevegelsen er selve beviset på hvor dårlig en lov som konkretiserer ekteskap og gir særfordeler til enkelte samlivsformer, kan være. En statlig lov burde derfor ikke kunne diskriminere noen for hvem eller hvor mange en vil gifte seg med. Derfor burde vi fjerne ekteskapsloven i sin helhet, og med det både likestille alle seksuelle legninger og samlivsformer mellom myndige personer

Verdidebatt

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter