Liberale teologer mener kirken også bør beklage behandling av transpersoner

Kirkebygg
Foto Akira Hojo fra Unsplash

Et samlet bispemøte erkjenner i en uttalelse at «kirken har påført homofile og lesbiske stor skade og smerte». Uttalelsen, som først ble publisert i Aftenposten på søndag, kommer i forbindelse med at det i år er 50 år siden straffelovens § 213 ble opphevet. Den gjorde såkalt «utugtig omgjængelse» mellom menn ulovlig.

Til Vårt Land uttalte Olav Fyske Tveit, preses i Den norsk kirke, at femtiårsmarkeringen er et passende tidspunkt for å si noe om kirkens behandling av homofile og lesbiske.

– Jeg synes det er viktig at kirken markerer dette i år, ved å erkjenne hva kirken og Bispemøtet har gjort mot homofile, og hvilke konsekvenser det har fått, sa han.

Eir Andreas Ihlang Berg er lektor ved fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID høyskole i Tromsø, og er selv trans. Høyskolelektoren synes det er det er svært gledelig at et samlet bispemøte nå erkjenner smerten Den norske kirke har påført homofile opp igjennom historien.

– Det er veldig bra, og på høy tid, kommenterer Berg til Vårt Land.

På spørsmål fra Vårt Land om uttalelsen kommer for sent, svarer Berg:

– Man kan selvfølgelig alltid ønske seg at erkjennelser kommer tidligere, men det er flott at dette kommer nå. Historisk sett har kirken omtalt ikke bare legning, men seksualitet generelt, på en måte som har såret og marginalisert mange.

Berg etterlyser nå at kirken tar initiativ til en mer omfattende forsoningsprosess. Høyskolelektoren sier at det ikke bare er homofile, men også bifile og andre seksuelle minoriteter som har lidd urett.

– Det er mange som har et behov for å snakke ut. Kirken har en gyllen mulighet til å undersøke hvordan forsoning kan skapes generelt.

Enkeltpersoners erfaringer spiller en større rolle

Aud Tønnessen er dekan på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun karakteriserer uttalelsen som overmoden, men nødvendig og positiv. I likhet med Berg fremhever hun det positive ved at det er et samlet bispekollegium som står bak uttalelsen.

Hun mener at erkjennelsen er et uttrykk for at kirkens standpunkt om at den skal romme to syn tas på alvor, og at teologien har et etisk ansvar for hvordan den griper inn i enkeltpersoners liv.

– Det er en del av utviklingen vi har sett de siste 20–30 årene: At enkeltpersoners erfaringer spiller en større rolle innenfor teologisk tenkning. Teologi kan få konsekvenser for enkeltpersoner. Den kan bygge opp og den kan bryte ned.

Tønnessen sier at uttalelsen er noe man kan stå for uavhengig av hva man mener om likekjønnet ekteskap. Hun sier at måten kirken har snakket om homofili og homofile har vært problematisk, ikke bare før 1972, men helt fram til vår tid. Så sent som i 2007, i forbindelse med ny ekteskapslov, beskrev bispedømmet likekjønnet ekteskap som «et økologisk eksperiment».

– Den slags karakteristikker er med på å marginalisere de berørte. Uttalelsen viser at man tar det på alvor, og er derfor historisk,

Vårt Land spør om Det teologiske fakultet også har grunn til å gå i seg selv, og til det svarer hun:

– Alle har nok et behov for å se på hvordan spørsmålet har blitt diskutert internt, og se om man har gjort ting til riktig tid.

Like fullt opplever Tønnessen at fakultetet har vært en pådriver for den teologiske utviklingen som har ført opp til gårsdagens utspill.

– Teologisk fakultet har levert mange teologiske bidrag til skiftet i Den norske kirke, og jeg vil si at vi har spilt en mer konstruktiv rolle enn mange andre miljøer. Det har nok vært en av årsakene til at vi ble uglesett i en del kristne miljøer.

– Synes du at uttalelsen kommer for sent?

– Det er vanskelig å si, for man kunne kanskje ikke fått med seg et samlet bispekollegium på en slik uttalelse tidligere. Men kunne hatt større effekt dersom det hadde kommet tidligere. Kanskje hadde 2017 vært et mer naturlig tidspunkt for en slik selvransakelse.

Petter Normann Dille, kapellan i Ullern menighet, er selv homofil. Han synes det er kjempebra at det kommer en uttalelse fra Bispemøtet.

– Det er viktig at uttalelsen anerkjenner fakta, og er enstemmig.

Han mener dette er et viktig steg i riktig retning, likevel mener han ikke dette er en fullstendig unnskyldning.

– Det er ikke sånn at vi er ferdig med alt som har vært, og det er ikke den store unnskyldningen «med stor U». Men, det er likevel fint at Bispemøtet anerkjenner at det har blitt begått feil i behandlingen av homofile og lesbiske i Den norske kirke. De som opplevde dette som vanskelig på 50-, 60 – tallet har ventet lenge på denne anerkjennelsen. Jeg skulle ønske den kom tidligere, men nå er det viktigste at den i det hele tatt kom.

Han har full forståelse for at noen likevel opplever det som lovlig seint. Kapellanen er glad for at det kommer en uttalelse som viser hele samfunnet at det er en vilje til å snakke om disse tingene og hvordan ting har vært.

Må diskutere trans

Eir Andreas Ihlang Berg mener at kirken nå må se fremover, og ta opp spørsmål som er aktuelle i dag.

– Vi har en pågående og veldig polarisert samfunnsdebatt om transpersoner. Her kunne kirken vist vei, og sett på hvordan den kan bidra til å gjøre spørsmålet mindre splittende.

Berg understreker at det er svært gledelig at Bispemøtet er samlet om uttalelsen, og fortjener honnør. Like fullt kan ikke kirken «lene seg på laurbærene». I stedet for å alltid innta en reaktiv rolle, kan kirken nå ta en progressiv rolle, mener Berg.

– Kirken trenger ikke å bare se på kjønn og seksualitet i et inkluderingsperspektiv. Den kan også se teologisk på disse spørsmålene, oppfordrer Berg.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter