Legevitenskapen vet det ikke er vitenskapelig grunnlag for dagens behandling knyttet til kjønnsskifte

Gutt og jente
Foto: Magda Ehlers fra Pexels

Vedlagt her ligger et foredrag holdt ved Oslo Universitetssykehus. Foredraget bekrefter at kunnskapsgrunnlaget for dagens behandling ikke er evidensbasert. De innrømmer blant annet følgende:

Vi opplever et økende etisk stress knyttet til behandling av
våre pasienter i den Nasjonale behandlingstjenesten for
transseksualisme for (NBTS) barn og unge.
• Stresset er knyttet til at vi på et tynt faglig forsvarlig
grunnlag gir behandling til pasienter, der noen ikke har
full samtykkekompetanse, og der enkeltindividers ønsker
kan komme i konflikt med medisinske vurderinger av
forsvarlighet.

Det er gjort få epidemiologiske studier av kjønnsinkongruens, og svært få
studier er longitudinelle. Dermed vet vi lite om det naturlige forløpet av
kjønnsinkongruens, og i hvilken grad det er stabilt hos barn og ungdom.

De som henvises, skiller seg dermed vesentlig fra den
studiepopulasjonen i Nederland* som ligger til grunn for gjeldende
anbefalinger om kjønnsbekreftende behandling. Studien kan benyttes
som evidens for kjønnsbekreftende behandling hos personer som har
de samme forutsetningene som studiedeltagerne. Den kan ikke
brukes som grunnlag for å anbefale lignende behandling hos personer
hvor kjønnsinkongruensen oppstår først i tenårene, eller hos
personer som har utviklingsforstyrrelser eller psykiske lidelser I
tillegg. For disse gruppene finnes det ikke noe evidensgrunnlag.

Les hele foredraget her: N-BUP lederkonferanse

Dele
Share on email
E-post
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Delia Giandeini fra Unsplash

Hva handler Pride om?

Per Evert i den svenske avisen Världen iDag skriver at årets nedskalerte Pridefestival i Stockholm mer enn noen gang viser hva arrangementet egentlig handler om.

Trafikk lys

Homofile trafikklys i Stockholm

Det er avisen Stockhomdirekt som skriver: I år har Pride ställts om till en digital festival på grund av coronaviruset. Då väljer staden att sprida