KRIK godtar at homofilt samlevende kan være ledere

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Avisen Dagen skriver:

Mandag hadde KRIK kalt inn til ekstraordinært styremøte. Eneste sak på dagsorden var KRIKs såkalte spilleregler og diskusjonen om hvorvidt homofilt samlevende og heterofile samboere kan ha lederverv i KRIK.

Et fulltallig landsstyre fattet følgende vedtak:

«Landsstyret i KRIK har etter grundig vurdering av referansegruppens anbefalinger og administrasjonens forslag til forvaltning konkludert med at KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet».

Videre bestemte de også følgende, men da tok én person dissens:

«Samtidig respekterer vi at våre ledere kan ha et annet syn og praksis enn KRIK i dette spørsmålet. Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir».

På KRIK sine nettsider skriver styret videre at KRIK verken er en menighet eller et meningsfellesskap, men en kristen grasrotbevegelse.

«Vi skal fortsatt være en tverrkirkelig organisasjon med lav terskel, hvor alle er velkommen og får komme som de er. Lokallagene er fortsatt selvstendige enheter som står fritt til å vedta sine egne vedtekter og eventuelle spilleregler for ledere».

KRIKs generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal avviser overfor Dagen at vedtaket er motstridende.

– Nei, det er ikke slik jeg ser det i det hele tatt. Det er motstridende hvis en tenker at alle i en organisasjon skal være enige om alt. Vi løfter tydelig frem noen verdier, men har full respekt for at kristne er uenige i dette spørsmålet. Jeg mener dette vedtaket er tverrkristelig. Noen sier at det kun er Den norske kirke som lever med to syn, men jeg kjenner folk i mange kristne trossamfunn som ser annerledes på ekteskapet. En organisasjon som ønsker å være tverrkristelig, må ta dette på alvor, sier Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i organisasjonen.

Hun viser til at teologien opp gjennom kirkens historie har endret seg. Og nevner eksempel som dåp og kvinnelige prester.

– Vi må ha respekt oss kristen i mellom, og styret KRIK ønsker å ta organisasjonen i den retningen. Samtidig har ikke styret gått inn for to syn. Vi har ett syn, men mener også at andre kristne kan være fullgode kristne selv om de har et annet syn på ekteskapet.

– Betyr dette at homofile samlevende kan ha lederverv?

– Ja, det kan de, men vi gjør en helhetlig vurdering. Vi vil ha ledere som er gode forbilder på mange områder. At du er homofilt samlevende skal ikke i seg selv være ekskluderende, sier generalsekretæren.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig