KrFs Grøvan sjokkert over kritikken mot NLA

Foto: NLA Høgskolen - logo
Foto: NLA Høgskolen - logo

I august konkluderte en sakkyndig komité fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) med at NLA Høgskolen ikke oppfyller kravene til akkrediterte høyskoler.

Dermed står skolens campuser i Oslo, Bergen og Kristiansand, i fare for å miste statusen som høgskole.

Komiteen påpekte flere feil i sin rapport, blant annet at ansatte og studenter mangler en tilstrekkelig grad av akademisk frihet.

Rapporten skal vurderes av NOKUTs styre i løpet av høsten. Dersom rapporten blir godkjent, vil NLA få to år på seg til å dokumentere at feilene er rettet.

– Overrasket og delvis sjokkert

Det får KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, til å rase mot komiteen. Det skriver Dagen.

Han reagerer særlig på utvalgets påstand om at religiøse institusjoner har «et særlig ansvar for å påse at verdigrunnlaget ikke kommer i konflikt med plikten til å fremme og verne akademisk frihet».

– Det er noe av det mest graverende jeg har sett fra et statlig utvalg. Jeg er både overrasket og delvis sjokkert over at man stiller høyere krav til verdibaserte institusjoner enn andre institusjoner, sier Grøvan til Dagen.

– Jeg håper styret i NOKUT merker seg at utvalget har en forutinntatthet for skoler med et slikt verdigrunnlag, uttaler han til Dagen.

KrF-eren har derimot ingen innvendinger mot kritikken av fagmiljøet og forskningsaktiviteten.

Grøvan mener utvalget ikke har klart å dokumentere noen graverende feil i høgskoledriften:

– De har ikke et eneste punkt som peker på brudd på den akademiske friheten, men gjør antakelser på bakgrunn av samtaler og intervjuer. Jeg opplever at de har drevet mer med synsing enn dokumentasjon, slår stortingsrepresentanten fast og legger til:

– Det er ingen ansatte som hevder at de selv har opplevd begrensninger på den akademiske friheten. De sier at andre kanskje har gjort det, men ingen står fram selv.

Vil legge rapporten i en skuff

Grøvan sier til Dagen at han kaller rapporten et overtramp og mener den viser at verdibaserte institusjoner er under press. Han ber NOKUTs styre om å «rydde opp».

– De må gå grundig gjennom den sakkyndige rapporten slik at de ser at dokumentasjonen mangler. Jeg mener de må skjære gjennom og enten få andre til å gjøre en ny vurdering eller på annen måte sette dette på plass.

–Da Dagen spør om han mener de skal legge rapporten i en skuff, svarer han:

– I alle fall den delen som handler om akademisk frihet. Den holder ikke mål.

Sa opp i protest

Det har stormet rundt NLA Høgskolen de siste årene. Mange har reagert på at skolen har et såkalt «verdidokumentet», som blant annet slår fast at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

I 2019 sluttet førsteamanuensis Gunn Vedøy i protest mot verdidokumentet, og høsten 2020 sendte hun en rekke varsler om situasjonen på høgskolen. Ingen av instansene valgte å behandle saken.

I et intervju med Khrono i helgen uttalte hun at verdidokumentet ikke er forenlig med å være utdanningsinstitusjon.

– Jeg vil få avklart om NLA Høgskolen opererer i tråd med norsk lov. Jeg er fremdeles ikke sikker på det, og jeg synes det er underlig at ingen vil svare ja eller nei på det. Er det lov å diskriminere skeive i høyere utdanning eller ei.

NOKUT: – Ingen kommentar

Dagen har forelagt NOKUT-direktør Kristin Vinje kritikken fra Grøven.

Hun skriver i en e-post til Dagen at komiteen har tatt utgangspunkt i dokumentasjon som er mottatt fra NLA Høgskolen, intervjuer under institusjonsbesøk og offentlig tilgjengelig statistikk.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere rapporten før styret har behandlet saken.

«På grunnlag av innstillingen og uttalelsen fra høyskolen vil NOKUTs administrasjon legge fram saken for NOKUTs styre. NOKUT vil derfor ikke gå inn i diskusjoner om komiteinnstillingen før styret behandler saken og etter planen fatter vedtak i høst», skriver Vinje til Dagen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter