KrF utvider forståelsen av begrepet familie

Famile på stranden
Bilde av Natalya Zaritskaya fra Unsplash

KrF sender norske velgere nye signaler når partiet neste helg reviderer prinsipprogrammet på landsmøtet. Landsstyret stiller seg bak anbefalingen, som gjør KrF bredere i synet på familier.

  • I dagens program slås det fast at ekteskapet «som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon». Dette skal ligge fast.
  • Men nå innbys landsmøtet til å vedta et tillegg: «I dag er familieformene mangfoldige. For alle typer familier må det legges til rette for forpliktelse, stabilitet rundt familielivet og sikring av barns rettigheter».

Formuleringen gir også familier som består av to mammaer eller to pappaer en plass i partiets familieforståelse. Det skriver Vårt Land.

Bollestads bestilling: «Vi befinner oss i 2023-2025»

I norske partier er prinsipprogrammene selve fundamentet – den ideologiske grunnmuren – for de vanlige stortingsprogrammene. I januar i fjor tok partileder Olaug Bollestad et avspark:

Hun varslet gjennomgang av prinsipprogrammet og fikk satt ned en komité med – som hun sa – «noen av våre beste folk».

– Samtidig skal vi tenke at vi befinner oss i 2023-2025, poengterte KrF-lederen overfor Vårt Land den gang.

Eks-statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund har ledet komitéarbeidet og nå er altså resultatet klart.

Etter en samtaleprosess i partilag og med omforente forslag fra komiteen selv, får landsmøtet helgen 21.–23. april et knippe justeringer å ta stilling til.

Rører ikke prinsippsyn bak abortpolitikk

Spenning har vært knyttet til om partiet ville justere programtekst om retten til liv – ordene som ligger i bunn for KrFs abortsyn. Internt i partiet rullet nemlig debatten om KrF før forrige stortingsvalg formulerte seg klart nok om abort i møte med velgerne.

Men formuleringen blir som den er: «Hvert menneske har en uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter fra unnfangelse til naturlig død, først og fremst retten til liv».

Dermed blir det i ordinært arbeid med nytt stortingsprogram eventuelle endringer i partiets abortpolitikk kan komme.

– Det var ingen forslag til endringer på dette punktet, sier Heggelund til Vårt Land.

 

Et bakteppe: Vansker med å forstå familiesynet

Endringer i prinsipprogrammet er en av hovedsakene under KrFs landsmøte på Hamar 21–23. april. Skal ordlyd i dette grunnprogrammet endres, kreves det to tredjedels flertall.

Svært mange av endringsforslagene er språklige. De reformulerte ordene om synet på familien er en mer grunnleggende endring.

– Hvorfor kommer den nye formuleringen inn i prinsipprogrammet?

– Det er for å synliggjøre at vår politikk er for alle familier. I dag finnes det ulike familiekonstellasjoner. Vår politikk er for alle familier, men det har kanskje ikke alltid blitt oppfattet sånn. Derfor er det viktig å få tydeliggjort dette gjennom den nye formuleringen, svarer Heggelund.

Politikken gjelder alle – om det er to mammaer eller to pappaer

Hun mener selv dette ikke er ny politikk fra partiets side:

– I de siste stortingsvalgene har KrF ikke gått til valg på å reversere ekteskapsloven. Derfor er ikke dette egentlig nytt, svarer Heggelund.

– Men familier med to mammaer eller pappaer inkluderes altså nå i den nye tilleggsformuleringen – og i KrFs syn på familien som byggestein i samfunnet?

– Ja, politikken vår gjelder alle familier – om man har to mammaer eller to pappaer. Det være seg økt barnetrygd, økt engangsstønad eller fritidskort til alle barn og unge. Det har vært viktig for partiet å tydeliggjøre at den politikken partiet har om gode rammevilkår for familier også gjelder for dem.

Hvor sterkt ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne skal være styrende for KrFs politikk har vært stridstema ved enkelte KrF-landsmøter. Det er ingen signaler så langt som tyder på at spørsmålet denne gang blir like betent.

– Det var en god runde i landsstyret om tematikken. Det er ulike meninger i partiet om dette, det vet vi jo. Men vi har ikke fått signal om at endringen vi gi en stor debatt på landsmøtet, sier Heggelund til Vårt Land.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Regnbuemesser i kirken

I år holdes det minst 18 såkalte regnbuemesser i Den norske kirke i forbindelse med Pride-feiringer, viser en oversikt. Avisen Dagen var til stede i