KrF fremmer eget lovforslag til forbud mot konverteringsterapi

Foto: Arisa Chattasa fra Unsplash
Foto: Arisa Chattasa fra Unsplash

Leder Olaug Bollestad har tidligere understreket overfor Dagen at «ingen skal oppleve å bli tvunget til å være noe de ikke er», men at lovforslaget griper for langt inn i grunnleggende menneskerettigheter.

— Forslaget griper inn i foreldreretten, ytringsfriheten og trosfriheten. Dette ligner et land jeg ikke vil leve i, sa KrF-lederen.

KrFs forslag til vedtak så slik ut:

«Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som forbyr forsøk på å ved tvang endre seksuell orientering hos personer under 18 år. Det må være et presist straffebud som ikke rammer foreldres samtaler og oppfølging av eget barn, tros- og ytringsfriheten, og samtykkekompetentes ønske om veiledning i disse spørsmål».

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter