Kjent svensk pinsepastor aksepterer homofilt samliv

Foto: John Price fra Unsplash
Foto: John Price fra Unsplash

Både Svenske Dagen og Världen Idag skriver at den kjente pinseprofilen etter omfattende bibelstudier har kommet frem til at samlevende homofile både kan være medlemmer i menigheten og inneha lederposisjoner.

Han hevder videre at Bibelen ikke bokstavelig sier at praktisert homofili er synd. Det er avisen Dagen som omtalte saken først.

Stor interesse

Interessen var stor da Piensoho annonserte at han i en serie med bibeltimer ville meddele sitt syn homofilt samliv og kristen tro. LHBT-spørsmål har de senere årene blitt diskutert på flere nivåer innen de svenske frikirkene. Men i pinsebevegelsen har spørsmål rundt homofili bare i liten grad vært oppe til diskusjon.

Svenske Dagen var med på en av bibeltimene hvor Piensoho tok utgangspunkt i Romerne 1, 18-32. Versene er sterkt avvisende til homofilt samliv, noe Piensoho selv anerkjenner.

– Dette er det desidert klareste bibelordet når det gjelder seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn, slår Niklas Piensoho fast, før han viser til at det er seks avsnitt i Bibelen som refererer til homoseksuelle handlinger.

– Alle er tydelig avvisende, sier han.

Likevel gjennomfører han et bibelstudium der han mener det er to mulige tolkninger av den nevnte bibelteksten. Den første er den tradisjonelle, der homofili anses som synd og at praktisert homofili er noe som er i strid med Guds vilje.

Problemet med bibelteksten, mener han, er at den kan tolkes som om homofili er noe man velger.

– To gyldige tolkninger

Den andre tolkningen er at Paulus faktisk ikke fokuserer på homoseksualitet i seg selv, men snarere den seksuelle umoral som var en del av avgudsdyrkelsen i antikken.

– Avgudsdyrkelse og seksuell perversjon, det er virkeligheten Paul har for øynene, sier Niklas Piensoho.

Hans konklusjon er at det er to tolkninger av teksten, og at begge kan betraktes som bibelske.

– Vil splitte menigheten

I etterkant av gudstjenesten samtaler Svenske Dagen med flere av de fremmøtte. Noen er sterkt kritiske.

– Dette vil splitte menigheten. Jeg er usikker på om jeg kan bli her lenger, sier en person som får støtte av en venn:

– Han forkynner frafall. Denne teologien er ikke av Gud. Jeg er trygg på at pinseledelsen vil gi han en ordentlig irettesettelse.

I forsamlingen er det også de som gir tommelen opp.

– Niklas er en utrolig gave, sier en person som hørte på bibeltimen.

Selv erkjenner Piensoho ifølge Svenske Dagen at homofilispørsmålet er kirkesplittende og han har forståelse for at mange er overrasket over uttalelsene hans.

– Jag innser at jeg har gjort en del av dere veldig bekymret og utrolig skuffet, sier han.

Världen Idag har fått en kommentar fra Daniel Alm, som leder den svenske pinsebevegelsen, offisielt kalt Pingst – Fria församlingar i Samverkan, og han kommenterer det hele slik:

– Pinsebevegelsen står fast på at når vi vier noen, så dreier det seg om en mann og en kvinne. Dette er noe Filadelfiakyrkan i Stockholm er en del av og også må forholde seg til,

Alm oppfatter det slik at Sveriges største pinsemenighet fortsatt ikke ønsker å utfordre denne praksisen.  Han sier at bevegelsen verken vil følge en fundamentalistisk og moraliserende vei – eller en liberalteologisk vei.

– Vår vei går i stedet utover til samfunnet for å gi mer Jesus til folket. Dette er kun mulig i Den Hellige Ånds kraft, med en forankring i bibelordet. Vi setter pris på en varm og god pinsebevegelse med myke hjerter, som likevel ikke forlater sin overbevisning. Dette ønsker vi å se i fremtiden også.

– Ikke støtte i Bibelen

Världen Idag viser i en artikkel til at mange kristne teologer er sterkt imot den bibeltolkningen som Piensoho gjør seg til talsmann for.

– Det er ingenting i Bibelen som gir støtte til praktisert homofili, sier teologen og apologeten Stefan Gustavsson til avisen.

Gustavsson har tidligere vært leder av Svenska Evangeliska Alliansen og i 2006 var han med på å starte kampanjen Bevara Äktenskapet.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Rubaitul Azad fra Unsplash

El Salvador forbyr kjønnsideologi i skoleverket

President Nayib Bukele forbyr alt utdanningsmateriell som inneholder såkalt kjønnsideologi fra offentlige skoler og universiteter i El Salvador. Det skriver Document.no. FDocument.no skriver at forbudet

Foto: Adam Nescioruk fra Unsplash

Norge responderer på Cass-rapporten

Overlege Anne Wæhre leder teamet ved Rikshospitalet som behandler unge transpersoner sier til NRK at hun mener det er lite dokumentert at behandlinga hun gir

Medisin

Skottland responderer på Cass-rapporten

Skottlands regjeringsparti Scottish National Party (SNP) suspenderer bruken av pubertetsblokkere i en stor helomvending, etter å ha lest en knusende britisk rapport av barnelegen Hilary