Justisministeren må svare om Justisdepartementets lovavdeling har godkjent forslag om forbud mot konverteringsterapi

Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash
Foto: Tingey Injury Law Firm fra Unsplash

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har tidligere hevdet at Justisdepartementets lovavdeling har «velsignet» regjeringens foreslåtte forbud mot konverteringsterapi.

Det vil derimot ikke Lovavdelingen bekrefte, meldte Minerva torsdag.

Nå må justisministeren svare for om lovavdelingen har vurdert om et forbud mot konverteringsterapi for voksne samtykkende mennesker er innenfor menneskerettighetene.

Det skjer etter KrF-leder Olaug Bollestad har sendt et skriftlig spørsmål til statsråden i Stortinget. Det skriver avisen Dagen.

Trettebergstuen går lenger enn Raja

I forkant av Solberg-regjeringens forslag til regulering av konverteringsterapi i fjor høst kom Justisdepartmentets lovavdeling med en tolkningsuttalelse der lovforslaget vurderes opp mot menneskerettighetene.

Da vurderte Lovavdelingen et forslag som ikke forbyr konverteringsterapi overfor voksne samtykkende mennesker.

Lovavdelingen er en avdeling i Justisdepartementet som har ansvar for teknisk kvalitet i lovverket, og å gi juridiske råd til regjeringen og departementene.

Da Støre-regjeringen i sommer kom med sitt nye lovforslag, innebar det et totalforbud mot konverteringsterapi, også for samtykkende voksne mennesker. Likevel har Kultur- og likestillingsdepartementet ikke bestilt en ny tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen.

LES OGSÅ Dagens intervju med Trettebergstuen:

Stort intervju med Trettebergstuen: – Det er egentlig ikke noe som kan kalles for frivillig konverteringsterapi

Vil ikke svare om velsignelse

Det var i et intervju med Minerva tidligere i høst at Trettebergstuen at Lovavdelingen «velsignet» forslaget.

Trettebergstuen har også til Dagen bekreftet at lovforslaget skal være utformet i samarbeid med Lovavdelingen.

Til Minerva vil ikke Justisdepartementet svare direkte på om Lovavdelingen velsignet lovforslaget. I stedet sier de at de, i likhet med flere andre departementer, har vært «involvert i arbeidet» med høringsnotatet.

På spørsmål om lovforslaget striden mot Norges menneskerettslige forpliktelser, svarer Lovavdelingen at de ikke har uttalt seg selvstendig i saken.

Departementet legger til at saken «har vært behandlet på vanlig måte i departementet».

Bollestad krever svar

Fredag har Bollestad sendt spørsmål hvor hun krever svar fra Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om hvordan lovavdelingen har jobbet sammen med Kultur- og likestillingsdepartementet om lovforslaget.

Dette er Bollestads spørsmål i Stortinget

– Hvordan har Justisdepartementets og Justisdepartementets lovavdeling jobbet sammen med Kultur – og likestillingsdepartementet om Støre-regjeringens høringsutkast til lovregulering av konverteringsterapi, har lovavdelingen vurdert forslaget om forbud også når det gjelder samtykkende myndige voksne og finnes det dokumentasjon på at lovavdelingen har vurdert dette som i tråd med Norges menneskerettslige forpliktelser?

 

Hun viser til Riksadvokatens uttalelser i forrige uke om at «det kan reises berettigede spørsmål om det er rettmessig å innføre et absolutt forbud mot konverteringsterapi overfor samtykkende voksne».

Til Dagen forklarer Bollestad at det av allmenn interesse å få se lovavdelingens vurdering av lovforslaget.

– Det er i seg selv oppsiktsvekkende at Trettebergstuen ikke har bedt lovavdelingen om å gjøre en selvstendig vurdering av et lovforslag som hun selv har uttalt «ligger i ytterkantene av hva som er juridisk mulig», sier Bollestad i en e-post til Dagen.

– Enda mer oppsiktsvekkende vil det selvfølgelig være dersom det viser seg at lovavdelingen aldri har gitt sitt godkjentstempel til endringen. I så fall har Trettebergsuen feilinformert i media, legger hun til.

Trettebergstuen: – Fått fortløpende innspill

Trettebergstuen forklarer til Dagen at departementet har gjort grundige menneskerettslige vurderinger i samarbeid med Lovavdelingen.

Dette har skjedd gjennom møter, telefonkontakt og foreleggelser av utkast, forklarer hun.

– Måten vi har jobbet på er at vi har mottatt fortløpende innspill fra, og jobbet sammen med justisdepartementet samt flere andre departementer, i arbeidet med høringsnotatet og lovforslag. Dette har vært et svært nyttig og godt arbeid, skriver Trettebergstuen i en e-post til Dagen.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter