Johan Halsne, kretsleder i ImF, ønsker felles verdidokument

Verdier
Foto: Lina Trochez fra Unsplash

Det har blåst rundt kristne folkehøyskoler og deres ulike praksis knyttet til synet på ansatte og etikk for samliv. I den anledning sier Johan Halsne at det kan være en fordel med et felles verdidokument, og sier til Vårt Land:

Vi som har et konservativt samlivssyn må snakke sammen og utforme et verdidokument som er mest mulig likt for alle. Det tror jeg er en av de viktigste lærdommene fra det som skjedde i vinter.

Lærdommen han sikter til er knyttet til mediestormen rundt Sjøholt folkehøgskole, ImFs planlagte folkehøgskole i Ålesund. Stormen blåste opp da Bygdebladet i januar kunne fortelle at nytilsatte lærere og rektor ved Sjøholt må skrive under på et verdidokument som utelukker ansettelser av blant annet homofilt samlevende. I dokumentet heter det: «Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at alle lever i samsvar med dette».

John Halsne ønsker å invitere ulike organisasjoner og Frikirken til samarbeid om å lage et felles verdidokument for organisasjonenes folkehøgskoler, og sier til Vårt Land:

 Vi skal erkjenne at det i 2020 er krevende å kommunisere vårt konservative samlivssyn på en sunn, god og rett måte. Ved å ha et felles verdidokument blir ikke skolene spilt opp mot hverandre, men kan ha en felles plattform der vi er enige om føringene om ansettelsespraksis.

Til Vårt Land sier Halsne at et felles dokument også vil kunne bidra til å unngå misforståelser om hva skolene står for:

I prosessen med Sjøholt registrerte jeg at selv innenfor samme organisasjon hadde skoler forskjellig ordlyd i samme dokument. Det er ingen tjent med.

Ifølge Vårt Land er responsen lunken

– Jeg forstår intensjonen, men det er jeg i utgangspunktet skeptisk til, sier assisterende generalsekretær Ole Martin Rudstaden i Normisjon.

– Spørsmålet om et klassisk ekteskapssyn er bare ett av mange temaer som adresseres i et verdidokument. Organisasjonene som står bak disse skolene behandler ikke nødvendigvis andre temaer likt, sier han.

Øyvind Åsland, generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband avviser ikke at et felles verdidokument for folkehøgskolene kan være ønskelig, og han er i følge Vårt Land enig i forslagets intensjon.

 Det er krevende å stå for det klassiske, bibelske synet på ekteskap, noe som har blitt spesielt aktualisert i det siste. Jeg tror derfor det er viktig å synliggjøre at vi er flere som står sammen om dette. Men det spørs om et felles dokument er måten å gjøre det på.

 

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter