Ja til eggdonasjon i 2020 – tilbys knapt av det offentlige i 2022

Foto: Bonnie Kittle fra Unsplash
Foto: Bonnie Kittle fra Unsplash

«Eggdonasjon har vi i stor grad måttet sette på vent».

Det skriver seksjonsoverlege ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim, Sigrun Kjøtrød, i en e-post til Vårt Land.

26. mai er det to år siden Stortinget med Ap, Frp og SV i spissen vedtok historiske liberaliseringer i bioteknologiloven. Spesielt åpningen for eggdonasjon var det knyttet forventninger til.

Nesten ikke-eksisterende offentlig tilbud om eggdonasjon

Snart to år senere står tilbudet til kvinner som trenger eggdonasjon for å få barn, ikke i stil med engasjementet saken vakte den gang:

  • Helsedirektoratet har bare godkjent én offentlig virksomhet for å tilby eggdonasjon siden lovendringen trådte i kraft 1. januar 2021. St. Olavs hospital ble godkjent i fjor sommer og startet opp 1. januar 2022.
  • Før påske hadde de bare behandlet fire kvinner med eggdonasjon. Syv til åtte er planlagt før sommerferien 1. juli, får Vårt Land opplyst.
  • Det er per i dag kun kvinner under 40 år, som av medisinsk grunn går i for tidlig overgangsalder, som tilbys eggdonasjon ved St. Olavs.

«Vi er klar over at dette på langt nær dekker behovet. Men vi er ut fra dagens ressurssituasjon nødt til å be disse kvinnene å søke privat klinikk», skriver Sigrun Kjøtrød til Vårt Land.

Må betale for eggdonasjon selv

Det betyr at andre kvinner som ønsker assistert befruktning ved eggdonasjon, må betale for behandlingen selv.

Årsaken er trolig at Stortinget vedtok at det skal være lovlig, men ikke lovpålagt, for helsevesenet å tilby eggdonasjon i Norge. Det er altså lov, men ingen plikt å tilby det.

Dermed avgjør i praksis de offentlige helseforetakene selv om de vil prioritere å tilby eggdonasjon eller ei. Unntaket er hvis helseministeren gir klar beskjed om noe annet i sine årlige oppdragsbrev til de regionale helseforetakene.

Verken Bent Høie (H), eller Ingvild Kjerkol (Ap), nevner eggdonasjon i sine oppdragsbrev for 2021 og 2022.

– Har ikke samvittighet til å sette noen på venteliste

«De fleste blir [ …] ikke satt på noen venteliste hos oss. Det føles ikke riktig å sette pasienter på venteliste så lenge det er så usikkert om vi vil kunne gi et tilbud», utdyper Sigrun Kjøtrød overfor Vårt Land.

Årsaken er mangel på ressurser, ifølge overlegen ved St. Olavs. Det gjør det vanskelig å sette i verk alle endringene i den oppdaterte bioteknologiloven, forklarer hun.

«Det er mangel på kapasitet og nok adekvat kompetanse. Opplæring er tidkrevende og det er til dels vanskelig å rekruttere spesielt gynekologer», skriver Kjøtrød.

Hun er også kritisk til at beløpet sykehuset får per behandling med eggdonasjon (behandlingstaksten), ikke er oppdatert. Det til tross for at det er «langt mer ressurskrevende enn vanlig» assistert befruktning, påpeker hun.

Vekslende regjeringer har totalt bevilget rundt 400 millioner kroner i budsjettene for 2021 og 2022 til å gjennomføre de mange endringene i bioteknologiloven, etter det Vårt Land kan se.

Debatten om disse bevilgningene har imidlertid handlet mye om utrullingen av tidlig ultralyd til alle gravide og NIPT-test til de som har fylt 35 år. Det lovfestet flertallet på Stortinget at det offentlige helsevesenet  tilby da endringene i bioteknologiloven ble vedtatt våren 2020.

Derfor beordret også daværende helseminister Bent Høie alle helseforetak til å forberede tilbud om tidlig ultralyd i oppdragsbrevene for 2021.

Til sammenligning har eggdonasjon blitt nevnt i noen budsjettposter, men ikke i oppdragsbrev. Det har heller ikke lykkes Vårt Land å finne eksempler på at eksakte beløp har blitt øremerket til formålet i budsjettene.

Fire private klinikker er godkjent

Fire private klinikker har så langt blitt godkjent for å tilby eggdonasjon. Vårt Land har ikke fått tak i statistikk fra dem.

Helsedirektoratet opplyser at de «får rapporter om antall godkjente eggdonorer i løpet av våren 2022». Direktoratet har ikke statistikk om ventelister eller ventetid per nå.

«Det er lagt til rette for bruk av donorer fra kvinner som donerer egg i Norge og import av egg fra andre nordiske land. Vi vet foreløpig ikke om dette dekker behovet», skriver seniorrådgiver Anne Forus i avdeling for helserett og bioteknologi i Helsedirektoratet til Vårt Land.

Mener kompensasjon er urettferdig

Ved St. Olavs hospital har de «ikke hatt ledig kapasitet til aktivt å forsøke rekruttere flere eggdonorer», skriver seksjonsoverlege Sigrun Kjøtrød til Vårt Land.

Økonomisk kompensasjon til eggdonor er satt til 0,5 prosent av folketrygdens grunnbeløp – 5.300 kroner per syklus med eggdonasjon.

«Dette er (…) dypt urettferdig idet en sæddonor kompenseres med ca. 7-8.000 kroner totalt. Belastningen ved å donere egg er langt større enn for en sæddonor», skriver Kjøtrød.

 

Vårt Land

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter