Hva innebærer forslaget om konverteringsterapi?

Nyheter
Foto: Branden Harvey fra Unsplash

Temaet konverteringsterapi har igjen kommet på dagsorden. Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen mener ansvarlig statsråd Abid Raja gjør en for dårlig jobb. Det mange overser, er begrepsbruken. Media snakker ofte om homoterapi, men forslaget fra Arbeiderpartiet i 2019 handlet om konverteringsterapi, og det begrepet inkluderer både homo- og transterapi. Transterapi er noe helt annet enn homoterapi, og det kommer sjelden fram i offentlig debatt. Dersom konverteringsterapi blir forbudt, vil det innebære at foreldre som motarbeider at deres barn gjennomfører et kjønnsskifte, blir rammet av forbudet. Forbudet vil også ramme dem som oppfatter seg som et annet kjønn enn sitt biologiske, og som oppsøker hjelp til å bli fortrolig med sitt biologiske kjønn. Det er derfor viktig å være bevisst på hvilke begreper aktørene i debatten bruker, og hvilke begreper som foreslås vedtatt.

Her er forslagene til ny LHBTIQ-politikk fra representanter fra Arbeiderpartiet:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.

  2. Stortinget ber regjeringen styrke politiets ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet.

  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.

  4. Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.

  5. Stortinget ber regjeringen styrke bevilgningene til LHBTI-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI-potten», i fremtidige forslag til statsbudsjett.

  6. Stortinget ber regjeringen sikre Skeivt Arkiv i Bergen fortsatt drift i fremtidige forslag til statsbudsjett.

  7. Stortinget ber regjeringen sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene.

  8. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner oppretter konkrete LHBTI-handlingsplaner.

  9. Stortinget ber regjeringen igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge.

  10. Stortinget ber regjeringen styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Her er innstillingen fra Stortingets familie- og kulturkomite.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter

Foto: Cecilie Johnsen fra Unsplash

MF beklager overfor skeive

– I år flagger vi med regnbueflagget i juni måned for å markere og synliggjøre mangfold, toleranse og inkludering. Det sa rektoren ved MF vitenskapelig