Forsvarssjef Eirik Kristoffersen stiller seg positiv til Pride-flagging ved alle Forsvarets leire

Foto: Drahomir Posteby Mach fra Unsplash
Foto: Drahomir Posteby Mach fra Unsplash

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen stiller seg positiv til Pride-flagging ved alle av Forsvarets leire. Han presiserer at hver enkelt avdeling må finne ut hva de vil gjøre selv, og sier til avisen NYE TROMS:

– Det blir opp til den enkelte avdeling å finne ut, men jeg er positiv til alle som velger å flagge, slik som Sjøforsvaret gjorde nå ved å heise Pride-flagget som signalflagg. Det var en viktig markering.

Selv har han ved forsvarssjef-boligen på Akershus festning benyttet Pride-flagget gjennom hele juni. Han og deler av Forsvarsstaben skal i tillegg delta Pride-paraden i Oslo, den 26. juni.

Vi skal bruke et militært kjøretøy. Jeg og sjefen for Forsvarsstaben, og en til, har fått tre plasser og vi skal stille i Pride-paraden.

Kristoffersen legger til:

For meg er verdiene våre viktigst, og at folk skal få være folk. De skal få love å elske dem de vil. Det er viktig at vi viser at vi setter pris på mangfoldet, og at vi har den friheten vi har og de verdiene vi er satt til å forsvare.

Forsvarssjefen mener det også er viktig at man viser de som har sloss for sine rettigheter at de får den annerkjennelsen de fortjener, og at Forsvaret anerkjenner det mangfoldet som Forsvaret består av:

 Legning, tro, mental og fysisk helse må vi være åpne for. Ting blir ikke bedre av å ikke snakke om det.

Flaggloven har nylig åpnet fo at man kan flagge med andre flagg enn det norske og samiske i forbindelse med merkedager og arrangementer.

Hvordan Pride skal markeres ved neste anledning, akter sjefen for Hæren, generalmajor Lars Lervik, å snakke med de ansatte i Hæren om.

Viktig å ivareta grunnverdiene

I slutten av februar publiserte Forsvarets forskningsinstitutt en undersøkelse som viser at Hæren kommer verst ut av forsvarsgrenene når det kommer til mobbing og seksuell trakassering (MOST). På spørsmål om hvordan flagginga kan være med på å gjøre de ansatte i Hæren tryggere på seg selv, og sin legning – i et MOST-perspektiv – svarer talsmann for Hæren,  major Eirik Skomedal slik:

– Respekt, ansvar og mot (Forsvarets grunnverdier) er Hærens førsteprioritet, og noe vi jobber aktivt med hver dag, hele året. Vi er opptatt av at alle skal ha det trygt og bra i tjeneste. Det er viktig for Hæren at vi har et godt mangfold i alle avdelingene våre uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller religion. Flagging i en periode er en fin ting, men det viktigste er jobben vi alle gjøre med tanke med tanke på å respektere hverandre og jobbe sammen for å løse oppgavene våre best mulig.

Hæren har tidligere deltatt aktivt i Pride-arrangementer. Det er noe de akter å fortsette med.

– Skjold leir, med velferden på Skjold, vant i 2019 «Homofryd»-prisen i Tromsø for arbeidet for å fremme mangfold i egen organisasjon. Vi støtter og oppfordrer til at soldater og ansatte skal kunne delta i arrangementer, sier Skomedal.

Nylig hadde kystvaktskipet KV Tor på Vestlandet en markering hvor de heiste Pride-flagget som signalflagg under en båtparade. Dersom det er Pride-arrangementer av lignende karakter, vil Hæren sannsynlig være å finne på disse.

– Hæren deltar ved lignende arrangementer som det er naturlig ved våre leire å reise til, sier talsmannen til NYE TROMS.

Dele
E-post
Facebook
Twitter
LinkedIn
Bli med i diskusjonen
Flere

Aktuelle nyheter