Sør-Afrika har én av verdens mest liberale ekteskapslover. Både homofile og lesbiske ekteskap er tillatt. Det samme er flerkoneri.

Tidligere president Jacob Zuma hadde i 2010 tre koner. Men i dag det er ikke likhet for loven. For mens menn altså kan gifte seg med flere kvinner, er det ikke tillatt for kvinner å ha flere ektemenn. Nå åpner den sørafrikanske regjeringa opp for at loven også kan tillate flermanneri, kalt polyandri, skriver BBC.

Det har ført til kraftige protester.

– Ikke klar for likestilling

Professor Collis Machoko har forsket på flermanneri. Han sier til BBC at protestene handler om kontroll.

– Afrikanske samfunn er ikke klare for likestilling. Vi vet ikke hva vi skal gjøre med kvinner som vi ikke kan kontrollere.

Én av dem som protesterer er forretningsmannen og TV-personligheten Musa Mseleku. Han har fire koner. Familielivet hans er også blitt reality-TV i Sør-Afrika.

– Dette vil ødelegge den afrikanske kulturen. Hva med barna til disse menneskene? Hvordan vil de forholde seg til sin egen identitet?

Han mener det er uhørt at kvinnen skal ta på seg rollen som mann. Han stiller også spørsmål ved om dette betyr at mannen må ta etternavnet til kvinnen.

Også politikere er skeptiske.

Lederen for det største opposisjonspartiet sier dette kan ødelegge samfunnet.

– På et tidspunkt vil den ene ektemannen si «du er mer sammen med han enn meg», dermed blir det konflikt mellom de to mennene, sier Reverend Kenneth Meshoe fra African Christian Democratic Party (ACDP).

Han får støtte fra en annen partileder.

– Du kan tenke deg hva som skjer når et barn blir født. Da vil det bli nødvendig med flere DNA-tester for å slå fast hvem som er faren, sier Ganief Hendricks fra Islamic Al-Jamah.

Handler om menneskerettigheter

Forslaget er en del av et stort arbeid der den sørafrikanske regjeringa vurderer om landets ekteskapslover er i tråd med grunnloven.

Ifølge grunnloven skal det være likhet for loven. For eksempel skal ingen diskrimineres på grunn av kjønn.

Kjønnsaktivister mener derfor det er rett og rimelig med likestilling også her. Deres forslag om å endre loven, er en del av det som regjeringa vil ha tilbakemeldinger på.

– Vi kan ikke la være å reformere lovene våre fordi de utfordrer patriarkalske syn i samfunnet, sier Charlene May til BBC. Hun jobber i et advokatfirma som kjemper for kvinners rettigheter.

Hun mener at gjennomgangen av ekteskapslovene handler om å ivareta menneskerettighetene. Det kan vi ikke miste av syne, sier May.

Flermanneri i Afrika

I dag forekommer flermanneri hos enkelte folk i India og Tibet. I Afrika er dette tillatt i Gabon.

I tidligere tider forekom flermanneri i Kenya, Den demokratiske republikken Kongo og Nigeria, sier professor Collis Machoko.

Med kolonisering og innføring av kristendom, forsvant praksisen.

Flermanneri finnes likevel i dagens Afrika.

Machoko har intervjua kvinner og menn som praktiserer dette i Zimbabwe. Alle var redde for represalier og holdt det hemmelig. De bodde ikke sammen, men visste om hverandre.

Machoko sier det var ulike grunner til at menn inngikk slike ekteskap.

For de fleste handlet det om kjærlighet. Enkelte fortalte at de ikke klarte å tilfredsstille kona seksuelt. For å unngå skilsmisse ble ektemannen derfor enig med kona om at hun kunne gifte seg med enda en mann. En annen grunn til flermanneri var at mannen ikke kunne få barn.